Lid Raad van Toezicht – Portefeuille Onderwijs
Vacature ingevuld

Het Amstelveen College

Amstelveen

VO

Organisatieprofiel

Het Amstelveen College is een school met 1670 leerlingen voor voortgezet onderwijs op het niveau van Mavo, Havo, Atheneum en Gymnasium. Het is een openbare school waar iedereen welkom is, ongeacht sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Het Amstelveen College staat voor eigentijds, toekomstgericht onderwijs, waarbij ingezet wordt op maatwerkonderwijs voor leerlingen. Zo heeft het Amstelveen College als een van de enige scholen in Nederland een medialab en is het digitaal onderwijs van hoog niveau.
De visie van de school komt tot uiting in de drie belangrijke uitgangspunten van de school:

 • Leren van en met elkaar;
 • Groot in kleinschaligheid;
 • Accent op talent.

De school onderscheidt zich daarnaast door het aanbieden van plusprofielen. Met een plusprofiel krijgen leerlingen in de eerste twee jaren in de onderbouw extra les in hun favoriete vakken (sport, expressie, natuurtalent of ondernemerschap).
Het Amstelveen College valt als enige school onder het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Amstelveen.

Voor de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Amstelveen zijn wij z.s.m. op zoek naar een:

LID RAAD VAN TOEZICHT
(PORTEFEUILLE ONDERWIJS)

U heeft ervaring in het onderwijs, bij voorkeur in combinatie met het bedrijfsleven of een andere sector. U heeft ervaring in een bestuurlijke omgeving en ervaring met onderwijsinnovatie en -vernieuwing.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van het met de bestuurder/rector overeengekomen beleid en op de algemene gang van zaken in de stichting.
De Raad van Toezicht is onder meer belast met het goedkeuren van de begroting, de jaarrekening, het jaarverslag en het strategisch inhoudelijk en financieel meerjarenplan. De bestuurder is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid en voor de dagelijkse gang van zaken op de school.
De Raad van Toezicht is de werkgever van de bestuurder en functioneert daarnaast als klankbord en adviseur. Als adviseur groeit de Raad van Toezicht steeds meer toe naar de rol van strategisch partner van de bestuurder, waarbij meegedacht wordt over strategische ontwikkelingen van het Amstelveen College.

De Raad van Toezicht bestaat uit zes leden en kent een commissie financiën, een commissie voor werkgeverszaken en een commissie voor onderwijs en kwaliteit. In elke commissie zitten twee leden. De vergaderingen (5 tot 6 keer per jaar) van de Raad van Toezicht worden gehouden op het Amstelveen College. De raad wordt ondersteund door een bestuurssecretaris. Het nieuw te werven lid van de raad van toezicht met de portefeuille onderwijs wordt bindend voorgedragen door de oudergeleding van de medezeggenschapsraad.

Profiel Lid Raad van Toezicht (Portefeuille Onderwijs)

De Raad van Toezicht bestaat uit 6 leden die met elkaar beschikken over de expertise die nodig is om het toezicht op alle relevante terreinen te kunnen uitvoeren. Er is een algemene profielschets beschikbaar waarin de basiskwaliteiten, specifieke expertisegebieden en algemene vaardigheden staan beschreven waaraan de leden van de RvT moeten voldoen. Het algemene profiel kunt u hier downloaden.

Het lid Raad van Toezicht met de portefeuille onderwijs beschikt over de volgende kennis en ervaring:

 • U heeft ervaring in het onderwijs bij voorkeur in een bestuurlijke omgeving in combinatie met ervaring in het bedrijfsleven of een andere sector, en daarnaast een brede belangstelling.
 • U heeft kennis van actuele ontwikkelingen in het onderwijs en onderwijsvernieuwing.
 • U heeft ervaring met de vertaling van onderwijsinnovatie naar processen op scholen.
 • U heeft een academisch werk- en denkniveau.
 • U heeft affiniteit met het openbaar (voortgezet) onderwijs, waarbij u zich kunt vinden in de missie en visie van het Amstelveen College waar de leerling centraal staat.
 • U bent in staat op het niveau van het bestuur te fungeren als klankbord en kritisch sparringpartner.
 • U heeft bij voorkeur een brede maatschappelijke binding met het voedingsgebied van het Amstelveen College (Amstelveen, Aalsmeer, Ouderkerk aan de Amstel, Badhoevedorp).
 • U bent uitstekend in staat om de balans te bewaken tussen de verschillende rollen als toezichthouder: afstand houden als toezichthouder, goed op de hoogte zijn van hetgeen binnen de school leeft, en betrokken zijn als adviseur.
 • U onderkent het belang van een goede samenwerking tussen onderwijs en stakeholders, u bent proactief en positief kritisch ingesteld, onafhankelijk en u heeft een open, transparante houding.
 • Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht
  • gaat de voorkeur uit naar een ‘medior’ (tussen de ca. 10 en 30 jaar werkervaring) die zich gedurende langere tijd heeft verbonden aan een organisatie (dus geen ZZP’er)
  • worden vrouwelijke kandidaten en kandidaten met een bi-culturele achtergrond opgeroepen te reageren.

Bezoldiging

De bezoldiging van een lid Raad van Toezicht is vastgesteld op € 4.458,14 per jaar.
De benoemingsperiode is voor een termijn van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van vier jaar. De benoeming gaat met terugwerkende kracht in per 1 augustus 2020.

Aanvullende informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rikkert de Nooij, partner van De Roo Werving & Selectie, bereikbaar op 06 4126 8686 of via kantoor 088 5522 999.

Uw motivatiebrief met curriculum vitae ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk en uiterlijk 29 september via de solliciteer knop op deze pagina. Hier kunt u de gevraagde documenten uploaden.

Door De Roo worden voorselectiegesprekken gevoerd waarna een selectie van kandidaten vóór de herfstvakantie bij het Amstelveen College zal worden gepresenteerd. Na de herfstvakantie vinden de selectiegesprekken plaatst met de Benoemingsadviescommissie (BAC) bij het Amstelveen College. De BAC bestaat uit twee leden van de Raad van Toezicht, twee leden van de MR en de bestuurder/rector.

Voor meer informatie over het Amstelveen College verwijzen wij naar de website www.amstelveencollege.nl en in het bijzonder: www.amstelveencollege.nl/Organisatie/Amstelveen_College

Deel deze vacature
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial