Twee Directeuren John F. Kennedyschool
Vacature ingevuld

Openbare basisschool John F. Kennedy

Dordrecht

PO

Organisatieprofiel

OPOD biedt openbaar onderwijs op dertien basisscholen verspreid over zestien locaties in Dordrecht. Wij hebben basisscholen in alle wijken van de stad waardoor er altijd een school in de buurt is. Wij bieden voor alle onderwijswensen een passende school; regulier basisonderwijs, onderwijs volgens speciale leermethoden (Dalton, Jenaplan en Montessori), scholen met plusconcepten (sport, Engels vanaf groep 1, NT2) en speciaal basisonderwijs. OPOD biedt top-primair onderwijs voor kinderen in de leeftijd van vier tot en met dertien jaar. Ongeacht afkomst, cultuur of (geloofs)overtuiging; ieder kind is bij ons welkom!

Openbare basisschool John F. Kennedy
De John F. Kennedyschool is een “wereldse wijkschool” met een open en transparant karakter, gevestigd op drie locaties in verschillende wijken in Dordrecht. Kenmerk van onze scholen is een veilig en plezierig leerklimaat.
Een klimaat waar kinderen zich vertrouwd voelen en waarin ze hun talenten ten volle kunnen ontwikkelen. Op deze website proberen wij u iets van onze unieke schoolsfeer te laten proeven.

Voor de John F. Kennedyschool zijn wij op zoek naar:

TWEE DIRECTEUREN VOOR ÉÉN MOOIE SCHOOL
(2x 1.0 fte, CAO primair onderwijs)

Eén directeur voor de locaties Bosstraat en Eddingtonweg en één voor de locatie Zuidendijk.

Zelfstandig opererende directeuren die elkaar aanvullen en gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van het onderwijs op de John F. Kennedyschool. De directeuren zijn in staat onafhankelijk van elkaar te werken en zijn ieder integraal verantwoordelijk voor de locatie(s).

Functie omschrijving Twee Directeuren John F. Kennedyschool

Hoofdtaken van de Schooldirecteur
• Onder de verantwoordelijkheid van de voorzitter College van Bestuur geeft de schooldirecteur leiding aan de school en aan de ontwikkeling van de school vanuit de doelstelling van Stichting OPOD;
• Door inbreng in projectgroepen en het directieoverleg levert de schooldirecteur een bijdrage aan de totstandkoming van onderwijs- en organisatiebeleid.

Taken ten aanzien van de school
De schooldirecteur:
• Stelt de taken en taakverdeling binnen de school vast;
• Stelt de organisatie en overlegstructuur binnen de school vast;
• Is verantwoordelijk voor de bewaking en bevordering van de kwaliteit van het onderwijs;
• Stelt het schoolplan, de schoolgids en het schoolontwikkelingsplan op;
• Is verantwoordelijk voor de interne- en externe communicatie van de school;
• Is verantwoordelijk voor de inschrijving en uitschrijving van leerlingen en de overige schooladministratie;
• Voert het overleg met de MR van de school.

Taken ten aanzien van het onderwijsbeleid
De schooldirecteur:
• Is verantwoordelijk voor het initiëren, formuleren en evalueren van het onderwijskundig beleid van de school;
• Geeft invulling aan het school ondersteuningsplan binnen het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Dordrecht.

Taken ten aanzien van de medewerkers
De schooldirecteur:
• Stelt binnen de begroting en het bestuursformatieplan het schoolformatieplan op;
• Is verantwoordelijk voor de uitvoering van het personeelsbeleid op de school;
• Legt klassenbezoeken af, stimuleert teamvorming en bevordert collegiale consultatie;
• Voert functionerings-, ontwikkel- en beoordelingsgesprekken met de medewerkers;
• Stelt in overleg met de medewerkers het taakbeleid op;
• Stelt het (meerjaren) scholingsbeleid voor de school op.

Taken ten aanzien van financieel beleid
De schooldirecteur:
• Stelt de (meerjaren) schoolbegroting op;
• Is bevoegd uitgaven te doen binnen de gestelde kaders tot de in de schoolbegroting vastgestelde bedragen.

Plaats in de organisatie
Bij OPOD heeft iedere school een eigen schooldirecteur. De schooldirecteur legt verantwoording af aan de voorzitter College van Bestuur. De schooldirecteur neemt deel aan school overstijgende overleggen gericht op de bespreking en de uitvoering van het (boven)schools beleid.

Functie eisen Twee Directeuren John F. Kennedyschool

De schooldirecteur:
• Heeft aantoonbare onderwijservaring als schooldirecteur;
• Kan actief een bijdrage leveren aan zowel de ontwikkelingen op de John F. Kennedyschool als aan de realisatie van de ambities in het bovenschools strategisch beleidsplan;
• Heeft een duidelijke onderwijskundige visie en weet het team te inspireren en motiveren in het handelen naar deze visie. Ervaring in het leiden van onderwijskundige veranderingen is een pré;
• Is benaderbaar voor de kinderen, de ouders én collega’s;
• Is niet alleen binnen de school zichtbaar, maar benut ook de netwerkvaardigheden om extern zichtbaar te zijn;
• Staat dicht bij de collega’s, heeft persoonlijke aandacht, weet wat er speelt en is empathisch;
• Is sterk gericht op ontwikkeling van het personeel en het benutten van aanwezige kwaliteiten;
• Streeft ernaar om zichzelf en het team duurzaam te blijven ontwikkelen om de school als prettige en kwalitatieve leeromgeving te handhaven voor zowel de leerlingen als de personeelsleden;
• Is bereid en in staat te delegeren en de verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie te leggen en draagt zorg voor wederzijds vertrouwen hierin;
• Heeft goede communicatieve vaardigheden en is open richting collega’s;
• Is daadkrachtig;
• Is in staat een collegiale samenwerking met de andere directeur te hebben;
• Staat ingeschreven in het schoolleidersregister.

Arbeidsvoorwaarden

De startdatum is in overleg, bij voorkeur zo spoedig mogelijk. Arbeidsvoorwaarden conform CAO Primair Onderwijs.

Aanvullende informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Freek Polter, partner van De Roo, telefoon 06 517 823 80 of kantoor 088 5522 999.

Uw motivatiebrief met curriculum vitae ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk en uiterlijk 15 januari 2020 via de solliciteer knop op deze pagina. Hier kunt u de gevraagde documenten uploaden.

Voor meer informatie over de organisatie verwijzen wij naar de website: https://www.kennedyschool.opod.nl/.

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Deel deze vacature
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial