Schooldirecteur Sint Jozefschool
Vacature ingevuld

De Sint Jozefschool

Moordrecht

PO

Organisatieprofiel

De Sint Jozefschool heeft ongeveer 220 leerlingen, verdeeld over 9 groepen. Het team bestaat uit 19 personeelsleden.
Het motto van de school is: ‘Je mag zijn wie je bent om te worden wie je bent maar nog niet kunt zijn. En je mag het worden op jouw manier en in jouw tijd.’
De leerlingen die de Sint Jozefschool op het einde van hun basisschoolperiode verlaten, zijn leer- en nieuwsgierig en hebben hun talenten kunnen ontwikkelen. Een lerend en betrokken team professionals wil dit bereiken door het bieden van een uitdagende omgeving in een open en respectvolle houding naar elkaar.

Stichting De Groeiling verzorgt met 22 scholen het katholiek en interconfessioneel primair onderwijs in de gemeente Gouda en 6 omliggende gemeenten. Wegens het vertrek van de huidige directeur aan het einde van dit schooljaar zoekt het College van Bestuur van de stichting voor de Sint Jozefschool in Moordrecht naar een:

SCHOOLDIRECTEUR
(0.8 fte, salarisindicatie DB schaal)

Functie omschrijving Schooldirecteur Sint Jozefschool

We geven je de mogelijkheid om binnen de kaders van het strategisch beleidsplan jouw eigen visie vorm te geven en hierop te sturen. Als directeur ben je als integraal schoolleider verantwoordelijk voor de kwaliteit en de uitvoering van het beleid met betrekking tot onderwijs, financiën, huisvesting, personeel, kwaliteitszorg en organisatie. Je krijgt hierbij ondersteuning vanuit ons bestuurskantoor en de onderwijsspecialisten van onze eigen Groeiacademie. Voor vervanging van leraren kan je gebruik maken van ons RTC.
Je komt te werken met een mix van directeuren vanuit en van buiten het onderwijs. Je maakt deel uit van het directeurenberaad van De Groeiling, dat maandelijks bijeen komt, en van een intervisiegroep, bestaande uit 4-5 collega’s. Er is bovendien een (bovenschools) begeleidingstraject voor de nieuwe directeur.

Functie eisen Schooldirecteur Sint Jozefschool

Onze ideale kandidaat:

• heeft minimaal 5 jaar ervaring als leidinggevende, bij voorkeur als schooldirecteur in het primair onderwijs
• werkt en denkt op HBO+/academisch niveau
• is geregistreerd in het schoolleidersregister of is bereid zich verder te scholen om opgenomen te kunnen worden in het schoolleidersregister
• is voor medewerkers een sparringpartner, heeft zicht op de kennis en vaardigheden die voor leerkrachten van belang zijn, begeleidt hen in hun ontwikkeling en is in staat aan te spreken waar nodig
• weet hoe hij of zij voor ouders toegankelijk en zichtbaar is en communiceert naar hen helder over (on)mogelijkheden
• toont leiderschap, heeft visie en weet dit uit te dragen zonder hierbij de professionele ruimte van de teamleden te beperken; hij of zij staat achter het motto van de school en weet hier invulling aan te geven
• is in staat de kwaliteiten van medewerkers te zien en deze zo goed mogelijk in te zetten
• doet wat hij of zij zegt, is duidelijk en neemt besluiten waar nodig; dit doet hij of zij door met aandacht voor alle betrokkenen het besluitvormingsproces goed te organiseren
• weet met gevoel voor humor leerlingen, teamleden en ouders te binden aan de school. De directeur ziet de kansen die het verder ontwikkelen van het IKC met zich mee gaat brengen en weet een helder proces te organiseren voor de weg daar naar toe.

De nieuwe directeur van de Sint Jozefschool combineert visie met daadkracht en is in staat de samenwerking binnen het IKC verder uit te rollen. De directeur werkt vanuit vertrouwen in de professionele kracht van het team en de teamleden. De directeur is het gezicht van de school en is in staat nieuwe ouders een goede keuze te laten maken tussen de drie scholen die zich in het hetzelfde schoolgebouw bevinden.

Arbeidsvoorwaarden

De benoeming gaat in op 1 augustus 2019. Salariëring (DB schaal) en rechtspositie zijn conform de lopende CAO-PO.

Aanvullende informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Rikkert de Nooij, partner van De Roo, telefoon 06 4126 8686 of kantoor 088 5522 999.

Jouw motivatiebrief met curriculum vitae ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk en uiterlijk 29 maart via de solliciteer knop op deze pagina. Hier kunt u de gevraagde documenten uploaden.

Voor meer informatie over de organisatie verwijzen wij naar de websites: www.sintjozefschoolmoordrecht.nl en www.degroeiling.nl.

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Deel deze vacature
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial