Rector Rembrandt College
Vacature ingevuld

Rembrandt College

Veenendaal

VO

Organisatieprofiel

Het Rembrandt College is een kleinschalige openbare scholengemeenschap voor vmbo tl (mavo), havo en vwo, onder bevoegd gezag van de gemeente. Het Rembrandt College is de enige openbare school voor voortgezet onderwijs in Veenendaal. De school trekt leerlingen vanuit Veenendaal en verschillende omliggende gemeenten. De school telt momenteel 1022 leerlingen.
Veenendaal bevindt zich in een gebied met krimp. De verwachting is dat het aantal leerlingen de komende jaren iets gaat dalen.
Het schoolgebouw is kleurrijk en nodigt uit tot verwondering. Het Rembrandt College is erkend cultuurprofielschool, herbergt veel creativiteit en biedt leerlingen optimale (keuze)mogelijkheden (o.a. maatwerktrajecten).
De leerling staat centraal en er is veel aandacht voor hun persoonlijke en sociale ontwikkeling.
In het kader van passend onderwijs is de school aangesloten bij het Samenwerkingsverband passend onderwijs Barneveld – Veenendaal.
De school kent een eenhoofdige directie met een rector en 3 onderwijskundige teams met voor elk team een teamleider en 4 beleidsadviseurs.
In de gemeenteraad ligt een voorstel voor een onderzoek naar verzelfstandiging van de school.

Voor het Rembrandt College zijn wij zo spoedig mogelijk op zoek naar een stevige en besluitvaardige:

RECTOR
(1,0 fte, directieschaal 14/15, cao VO)

Een boegbeeld van de school. Een ervaren, verbindend en communicatief sterk leider die op een daadkrachtige manier vorm kan geven aan de ontwikkeling van de onderwijskundige en organisatorische processen.

Functie omschrijving Rector Rembrandt College

Taken en verantwoordelijkheden

Op dit moment is de school volop in beweging en ligt er een uitdagende opdracht voor de
nieuwe rector.
• De gemandateerde bestuurstaken en bevoegdheden uitvoeren en de dagelijkse gang van zaken op de school coördineren.
• Integraal verantwoordelijk voor vormgeving en uitvoering van het strategisch beleid.
• Zorgdragen voor een heldere visie, koers en onderscheidende positionering van de school.
• Het versterken van een gezamenlijke professionele cultuur ten behoeve van kwalitatief goed onderwijs.
• Het bouwen van een stevig onderwijskundig en organisatorisch fundament ten behoeve van huidige en toekomstige ontwikkelingen.
• Aandacht voor de bedrijfsmatige processen op het gebied van personeel, formatie en financiën.
Financiën onder de gegeven omstandigheden van een dalend leerlingaantal en boventallige personeelsformatie onder controle houden.
• Naar aanleiding van het inspectieoordeel verdere uitrol en implementatie van het onderwijskundig verbeterplan inclusief bestuurlijke Kwaliteitszorg en Kwaliteitszorg op schoolniveau.
• Focus op realistische leerling prognoses, analyses en proactieve wervingsactiviteiten.
• Afronding van het nieuwe Schoolplan, inclusief consequenties van recent vastgestelde nieuwe kernwaarden en daaruit voortvloeiende onderwijskundige keuzes.
• Consequente ontwikkeling van een kwaliteitscultuur en professionele aanspreekcultuur.
• Proces naar verzelfstandiging in intensieve samenwerking met het bevoegd gezag laten begeleiden.
• Externe contacten met o.m. collega-scholen en collega-besturen intensiveren.

Functie eisen Rector Rembrandt College

Opleiding
• Afgeronde WO-opleiding.
• Bij voorkeur een afgeronde onderwijskundige managementopleiding (bijv. NSO).

Kennis en ervaring
• Ruime ervaring als rector in het voortgezet onderwijs.
• Ruime ervaring met complexe, bestuurlijk gevoelige verandertrajecten.
• Visie op de ontwikkeling van innovatief en eigentijds onderwijs.
• Kennis van en ervaring met professionalisering en organisatieontwikkeling.
• Ervaring met (systemen voor) kwaliteitszorg en kwaliteitstrajecten.
• Ervaring met groei- en krimpsituaties.
• Kennis van en ervaring met bedrijfsvoering en financiën.
• Bestuurlijke affiniteit gelet op het proces naar verzelfstandiging.
• Vaardig in het onderhouden en opbouwen van relaties met externe partijen.
• Bekendheid met het specifieke karakter van het voedingsgebied van de school of ervaring in een soortgelijke regio.
• Onderschrijven van de uitgangspunten van openbaar onderwijs.

Gedragscriteria en vaardigheden
• Boegbeeld van de school.
• Iemand die autonoom durft te handelen.
• Een open, toegankelijke en vertrouwenwekkende houding.
• Verbindend vermogen, gevoel voor humor en zichtbaar in de organisatie.
• Enthousiasmerend en motiverend vermogen.
• Complimenteren en aanspreken.
• Communicatief vaardig.
• Zeggen wat je doet en doen wat je zegt.

Competenties
• Visie op onderwijs.
• Bindend leiderschap, mensgericht, authentiek.
• Daadkrachtig, resultaatgericht en besluitvaardig.
• Transparant.
• Teamspeler.

Arbeidsvoorwaarden

De functie wordt gewaardeerd in directieschaal 14/15 conform CAO-VO.
Omvang van de functie is 1,0 Fte.
Een aanstelling voor bepaalde tijd voor de duur van 3 à 4 jaar (vanwege het onderzoek naar verzelfstandiging) wordt niet op voorhand uitgesloten en behoort tot de mogelijkheden.

Aanvullende informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met John Gooijers, Senior Associé bij De Roo, telefoon 06 832 17 417 of kantoor 088 55 22 999.

Uw motivatiebrief met curriculum vitae ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk via de solliciteer knop op deze pagina.. Hier kunt u de gevraagde documenten uploaden.

Voor meer informatie over de organisatie verwijzen wij naar de website: www.rembrandt-college.nl.

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Deel deze vacature
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial