Projectleider-adviseur kwaliteitszorg
Vacature ingevuld

het Keizer Karel College

Amstelveen en Uithoorn

VO

Organisatieprofiel

Stichting Keizer Karel bestaat uit twee scholen, het Keizer Karel College in Amstelveen en het Alkwin Kollege in Uithoorn. Het Keizer Karel College is een school voor gymnasium, technasium, atheneum en havo. Het Alkwin Kollege is een scholengemeenschap voor havo, atheneum en vwo+, waaronder gymnasium met een eenjarige brugperiode.

Voor Stichting Keizer Karel zijn wij op zoek naar een:

PROJECTLEIDER – ADVISEUR KWALITEITSZORG
(0,6 – 0,8 fte, salaris indicatie schaal 10 of 11 Cao VO, vooralsnog voor 1 of 2 jaar)

Functie omschrijving Projectleider-adviseur kwaliteitszorg

Een projectleider-adviseur kwaliteitszorg is een nieuwe functie binnen de Stichting Keizer Karel (SKK). In de adviesrol ondersteunt de medewerker kwaliteit op meerdere niveaus diverse geledingen binnen de beide scholen van het SKK. Doel van de advisering en ondersteuning ligt primair op het gebied van de implementatie van een gedragen kwaliteitscyclus en daarmee het vergroten van het kwaliteitsbewustzijn binnen de beide scholen en de stichting.

Context
De projectleider-adviseur krijgt tot taak de kwaliteitscyclus te implementeren en het kwaliteitsbewustzijn op alle niveaus op beide scholen te vergroten.
Kaders voor kwaliteitszorg en een gemeenschappelijke taal zijn op Stichtingsniveau in samenspraak tussen het College van Bestuur en de leidinggevenden ontwikkeld, geformuleerd en vastgesteld. Ten einde het proces kansrijk te maken is de betrokkenheid en deskundigheid van alle medewerkers vereist, van managementteams en afdelingsleiders in het bijzonder. De projectleider kwaliteitszorg heeft een centrale rol in het aansturen en verder mede ontwikkelen van de agenda op het gebied van kwaliteitszorg.
Op elk van beide scholen is de schoolleider Onderwijs en Leerlingzaken verantwoordelijk voor de implementatie en uitvoering van de kwaliteitscyclus. In schooljaar 2017-2018 is deze kwaliteitscyclus door een stichting brede werkgroep ontwikkeld en door het College van Bestuur vastgesteld. De doelstelling is om in schooljaar 2018-2019 de kwaliteitscyclus in praktijk te brengen.
De projectleider-adviseur legt verantwoording af aan het College van Bestuur.

De projectleider-adviseur:
• treedt op als strategisch sparringpartner van de twee scholen en van het College van Bestuur;
• ondersteunt de beide schoolleiders bij de implementatie van de kwaliteitscyclus;
• initieert nieuwe, originele ideeën en begrijpt de samenhang tussen onderwijsontwikkeling en kwaliteitszorg;
• is bekend met en heeft ervaring met het gedachtengoed van kwaliteitszorg in het VO;
• werkt procesmatig, stelt een implementatieplan op en monitort de implementatie;
• is in staat visie en ontwikkelingen te vertalen in concrete stappen;
• opereert tactvol in het spanningsveld tussen de behoefte van de beide scholen en van de SKK als geheel;
• signaleert en analyseert ontwikkelingen en trends op het gebied van kwaliteitszorg, relevante wet- en regelgeving en toezichtkaders;
• is in staat managementinformatie te verschaffen die de ontwikkelingen van de scholen kan ondersteunen;
• kan verbinden en de organisatie in beweging brengen;
• heeft een grote organisatie sensitiviteit;
• handelt diplomatiek, creëert harmonie en kan verbinden.

Functie eisen Projectleider-adviseur kwaliteitszorg

• HBO werk- en denkniveau
• Hart voor onderwijs
• Oog hebben voor het proces
• Kennis van de ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitszorg in de VO-sector
• Ervaring als projectleider
• Ambitie in beleidsadvisering, kwaliteitsmanagement en het bevorderen van eigenaarschap van anderen ten aanzien van kwaliteitszorg
• Bekwaam in het werken met instrumenten voor kwaliteitszorg
• Een proactieve houding

Wat vinden wij belangrijk?
De projectleider-adviseur is een vakkundige, plezierige en tegelijkertijd stevige gesprekspartner die met visie op de kwaliteit van het onderwijs aan de slag gaat. Je hebt een goed ontwikkeld gevoel voor verhoudingen.

Onafhankelijk en rolvast – De projectleider-adviseur stelt zich onafhankelijk op. Dat betekent dat de projectleider-adviseur zich een beeld vormt van situaties, zich goed laat informeren en vervolgens tot conclusies komt. Daarbij gebruikt hij/zij het opgestelde kwaliteitsbeleid en de gemaakte afspraken als kader. Natuurlijk spelen daarbij de eigen kennis en professionaliteit een rol.

Ondersteunend – De projectleider-adviseur ondersteunt het management op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau. Daarbij houdt hij/zij zich bij zijn eigen rol: een kritische, hulpvaardige adviseur; hij/zij gaat niet op de stoel van de een ander zitten. De projectleider-adviseur is toegankelijk, verschaft informatie, treedt indien nodig op als sparringpartner van docententeams, afdelingsleiders, schoolleiders en rectoren-bestuurders.

Deskundig adviseur – De nieuwe projectleider-adviseur is een echte vakman/vakvrouw. Management en medewerkers kunnen bouwen op zijn/haar kennis; hij/zij dwingt daarmee én met de kennis van onderwijs en kwaliteit in het VO respect af. De adviseur is oplossingsgericht, maar legt ook verschillende keuzes voor.

Bouwen en implementeren – De kwaliteitscyclus is in ontwikkeling. De onderwijsontwikkeling op beide scholen verschilt, zoals ook de cultuur op beide scholen anders is. De kaders voor de kwaliteitscyclus zijn geformuleerd en vervolgens door het bestuur vastgesteld. De uitdaging voor komend schooljaar is de implementatie van de kwaliteitscyclus en de ondersteuning van de leidinggevenden en docenten van de beide scholen daarbij. Dit vraagt van de projectleider-adviseur een gestructureerde aanpak, waarbij hij/zij het overzicht behoudt en de voortgang bewaakt.

Arbeidsvoorwaarden

De functieomvang is 0,6 – 0,8 fte. Salaris indicatie schaal 10 of 11 Cao VO, vooralsnog voor 1 of 2 jaar.

Aanvullende informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rikkert de Nooij, partner van De Roo, telefoon 06 4126 8686 of kantoor 088 5522 999.

Uw motivatiebrief met curriculum vitae ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk via de solliciteer knop op deze pagina. Hier kunt u de gevraagde documenten uploaden.

Voor meer informatie over de organisatie verwijzen wij naar de website: https://keizerkarel.vo.web2work.nl/.

Deel deze vacature
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial