Manager Onderwijs Domein Techniek, Ontwerpen & Informatica
Vacature ingevuld

Inholland

Alkmaar, Diemen, Delft en Haarlem

HO

Organisatieprofiel

Als je komt werken bij Inholland, dan ervaar je dat studenten èn collega’s bij ons centraal staan. Onze cultuur is persoonlijk en dichtbij en dat betekent een leer-en werkomgeving waarin we elkaar bij naam kennen. Bij ons krijg je de ruimte om je zowel professioneel als persoonlijk te blijven ontwikkelen, in elke rol en op elk niveau. Om zo een inspirerend voorbeeld te zijn voor onze studenten (en zij voor ons) en relevant te blijven in een steeds veranderende wereld.

Domein Techniek, Ontwerpen en Informatica
Bij TOI leiden wij de innovatieve makers van de toekomst op. We stimuleren de ontwikkeling van technici, die in verbinding met hun omgeving een bijdrage leveren aan een duurzame, gezonde en creatieve samenleving. We creëren een inspirerende leeromgeving waar groei centraal staat en die professionals uitdaagt het beste uit zichzelf te halen. We leiden technische beroepsbeoefenaars op die beschikken over vakkennis, intermenselijke vaardigheden en een open, nieuwsgierige en lerende houding.
Ons toekomstbeeld is dat wij studenten, docenten, onderzoekers en werkvelddeskundigen in verbinding brengen om elkaar te inspireren en bij te dragen aan technische innovaties. We leren, onderzoeken, ontwerpen en co-creëren door gezamenlijk te werken aan maatschappelijk relevante technische vraagstukken, met erkenning en waardering voor ieders unieke inbreng. We begeleiden studenten in hun persoonlijke en professionele groei. TOI biedt een inspirerende en uitdagende leergemeenschap, waar ieder individu ruimte krijgt om te experimenteren en zijn/haar talent te ontwikkelen.

Voor Hogeschool Inholland zijn wij voor de locaties Alkmaar, Diemen, Delft en Haarlem op zoek naar een besluitvaardige:

MANAGER ONDERWIJS
Domein Techniek, Ontwerpen en Informatica
(0,8 – 1,0 fte, salarisschaal 13/14, max €6.813,59 bruto p/mnd.)

Een faciliterend en verbindend manager, die ervaring heeft met het aansturen van teamleiders, affiniteit heeft met techniek en een visie heeft op digitaal onderwijs.

Functie omschrijving

Jouw meerwaarde
Het bewegen naar de Inholland Professional gaat niet vanzelf. Het vraagt onderwijskundig leiderschap dat richting geeft en innovatie aanjaagt, verbindt en het gesprek faciliteert. Het vraagt teams die samenwerken en elkaars talenten benutten, elkaar versterken en over de eigen grenzen van het vak heen kijken. Het vraagt van docenten om wendbaar te zijn, in te kunnen spelen op veranderingen en studenten uit te dagen. Professionalisering, talentontwikkeling, zelfsturing, digitaliseren en ‘een leven lang leren’ spelen hierbij een belangrijke rol. Jij als Manager Onderwijs kan bij ons domein Techniek, Ontwerpen en Informatica (TOI) hierin het verschil komen maken en een belangrijke bijdrage leveren.

Wat ga je precies doen als nieuwe collega
Je gaat leidinggeven aan 7 teamleiders die op hun beurt weer verantwoordelijk zijn voor 20 opleidingen. Door jouw faciliterende leiderschapsstijl ben jij in staat een veilige werk- en leeromgeving te creëren; een omgeving waarin iedereen kan groeien en optimaal kan functioneren.

Je bent onze verbinder en bruggenbouwer. Binnen onze onderwijsvisie is de structurele inbedding van beroepsauthentieke vraagstukken in het onderwijs één van de pijlers. In nauwe samenwerking met het TOI onderzoeksteam ontwikkelen we actuele en relevante curricula.
Jouw centrale rol hierin is de teamleiders en docenten te helpen en te faciliteren om deze samenwerking verder door te ontwikkelen. Jij begeleidt hierin opleidingsteams en geeft het goede voorbeeld als het gaat om dialoog en taalbruggen. Dit doe je bij zowel de verbinding met het werkveld als het maken van cross-overs met onze andere onderwijsdomeinen (bijvoorbeeld Agri, Food & Life Sciences). Daarbij spreek je docenten en teamleiders aan op hun bepalende en onderscheidende rol die zij (mogen) hebben. Ook train en coach je jouw teamleiders om goed in hun kracht te staan en hun teams sturing te geven bij de vormgeving en inrichting van het onderwijs, de strategische koers en optimaal de talenten binnen het team te benutten en te ontwikkelen.

Je bent lid van het directieteam. Samen met Domeindirecteur en Manager Onderzoek vorm je het directieteam van TOI. Hierin is jouw rol tweeledig.
In het dynamische werkveld van ‘techniek’ is het een uitdaging om het curriculum zo in te richten dat de basis solide is, waarbij er tegelijkertijd ruimte is voor actualiteit en flexibiliteit. In samenspraak met het werkveld en onze onderzoeksteams (lectoraten) bepalen we wat de inhoud van de opleiding moet zijn: Wat de student straks moet kunnen en kennen. Je draagt bij aan het initiëren, ontwikkelen en inbrengen van organisatiebreed gedragen beleidsvoorstellen aan het directieoverleg en het College van Bestuur (CvB). Deze voorstellen bevinden zich op het gebied van onderwijsontwikkeling en –kwaliteit.
Je bent (mede)verantwoordelijk voor het behalen van gestelde organisatiedoelen. Deze doelen zijn zeer divers, maar veel daarvan zijn organisatieveranderingen. Dit vraagt om een actieve ‘kwartiermakersrol’ met de verantwoordelijkheid op onderwijsontwikkeling. Denk hierbij aan digitale onderwijsontwikkeling, samenwerking met het werkveld en strategische personeelsontwikkeling met de focus op onderwijsgevend personeel.

Functie eisen

 • Je bent een verbindende inspirator met een heldere onderwijsvisie èn je hebt affiniteit met de technische sector.
 • Je weet het beste uit medewerkers naar boven te halen en hun talenten te benutten. Op deze manier creëer je een positief werkklimaat waarbij onze werkwijze (Persoonlijk & Dichtbij) goed tot uiting komt. Ook durf je teamleden effectief aan te spreken op hun functioneren.
 • Je hebt een afgeronde mastergraad, bij voorkeur richting Onderwijskunde of Bedrijfskunde.
 • Je hebt een heldere visie op digitale onderwijsontwikkeling.
 • Je hebt aantoonbare en ruime ervaring met leidinggeven aan innovatieve processen in het (hoger) onderwijs. Daarbij ben je in staat langere termijndoelen te stellen.
 • Je kunt goed luisteren en bent toegankelijk (voor zowel studenten, als medewerkers).
 • Je bent besluitvaardig en boekt resultaat in samenwerking met anderen.
 • Je hebt goede presentatievaardigheden; je kunt duidelijk verwoorden wat je aan kennis/informatie hebt te delen en weet daarbij goed hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden.

Arbeidsvoorwaarden

 • Het betreft een tijdelijke functie van 12 maanden met uitzicht op een vast dienstverband.
 • Een salaris van minimaal € 5.092,01 en maximaal € 6.813,59 bruto per maand, schaal 13 of 14, bij een fulltime dienstverband van 36 uur per week. Jouw inschaling is afhankelijk van de aard van de werkzaamheden en daarbij behorende verantwoordelijkheden. Hierin is jouw relevante (werk)ervaring leidend.
 • Een werkweek van 40 uur per week, maar weet dat alles vanaf 32 uur per week ook bespreekbaar is.
 • Een flexibele werkplek op diverse locaties. Alle gemaakte reiskosten met openbaar vervoer worden 100% vergoed. Kies je voor eigen vervoer weet dan dat je hierin beperkt vergoed wordt.
 • Een uitbetaling van een vakantietoeslag van 8% in mei.
 • Een uitbetaling van een eindejaarsuitkering van 8,3% in december.
 • Een ruime verlofregeling waarin je je eigen keuzes kunt maken.
 • Een aantrekkelijke pensioenregeling bij ABP (Pensioenfonds voor overheid en onderwijs).
 • Je krijgt van ons genoeg ruimte (tijd) en ruime middelen (geld) voor professionele en persoonlijke ontwikkeling.
 • Er wordt een verzekering tegen gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid voor je afgesloten die volledig door ons, Hogeschool Inholland, wordt betaald.
 • Je hebt bij ons recht op een ruimhartige regeling betaald ouderschapsverlof en een aanvulling op de wettelijke regelingen als het gaat om partnerverlof bij de geboorte of adoptie.
 • Naast bovengenoemde arbeidsvoorwaarden bieden wij ook een keuzemenu aan. In dit keuzemenu zit o.a. de mogelijkheid tot het kopen en verkopen van bovenwettelijke verlofuren, het fietsplan en de mogelijkheid van saldering woon-werkverkeer en vakbondscontributie.

Aanvullende informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Rikkert de Nooij, partner van De Roo, telefoon 06 4126 8686 of kantoor 088 5522 999.

Jouw motivatiebrief met curriculum vitae ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk via de solliciteer knop op deze pagina. Hier kun je de gevraagde documenten uploaden.

Wij stellen het zeer op prijs als je in de motivatie jouw leiderschapsstijl toelicht en jouw visie op onderwijsontwikkeling toont.

Voor meer informatie over de organisatie verwijzen wij naar de website: https://www.inholland.nl/.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Deel deze vacature
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial