Locatieleider OPDC De Delta
Vacature ingevuld

OPDC De Delta

Leiden

VO

Organisatieprofiel

In het samenwerkingsverband werken 12 schoolbesturen voor v(s)o-onderwijs in de regio Leiden samen aan kansrijk onderwijs voor hun leerlingen. De missie daarbij is ‘Samen werken aan een kansrijke onderwijsontwikkeling voor elke leerling’. Dat betekent dat het samenwerkingsverband, de schoolbesturen, netwerkorganisatie, professionals op de scholen en externe partners, zich inspannen om de onderwijsontwikkeling van elke leerling te bevorderen. De mogelijkheden en talenten van de leerling staan hierbij centraal. Het is het uitgangspunt voor het inrichten van het onderwijs en voor het handelen van de professionals.

Voor het realiseren van deze missie hanteert het samenwerkingsverband een aantal uitgangspunten: Er is aandacht voor alle leerlingen. We gaan uit van de talenten van de leerling en doen wat nodig is om de schoolloopbaan succesvol af te ronden, met een ondersteuningsstructuur waar interne en externe ondersteuning elkaar aanvullen. Het samenwerkingsverband versterkt dit alles binnen de beschikbare middelen en in navolging van wettelijk gestelde kaders.

De organisatie van het samenwerkingsverband heeft een algemeen en dagelijks bestuur, een directeur, een Loket dat binnen het samenwerkingsverband het centrale punt is voor advies en ondersteuning van de scholen en OPDC De Delta.
De Delta valt onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband. De Delta biedt onderwijs aan leerlingen die tijdelijk niet op hun eigen school onderwijs kunnen volgen. De periode op De Delta is gericht op het voortzetten van het leerproces, met als doel terugkeer naar het reguliere onderwijs.
Arrangementen worden afgegeven voor de duur van één of twee jaar, met indien nodig, een verlenging voor een derde jaar.

De Delta
De Delta is een voorziening met ongeveer 180 leerlingen. De opdracht van De Delta is om onderwijs en ondersteuning te verlenen aan leerlingen op vmbo-niveau die dreigen uit te vallen in het reguliere onderwijs. Bijvoorbeeld omdat zij hulp nodig hebben bij de overstap van het PO naar het VO of omdat ze tijdelijk meer ondersteuning nodig hebben dan de eigen school op basis van het schoolondersteuningsprofiel kan bieden. De veelzijdige rol die De Delta speelt ligt op verschillende vlakken en is er steeds op gericht om leerlingen (opnieuw) kansrijk te maken in een onderwijstraject

Voor OPDC De Delta zijn wij op zoek naar een betrokken, verbindende en mensgerichte:

LOCATIELEIDER
(1.0 fte, salarisschaal 13)

Functie omschrijving

De opdracht
De opgave voor de locatieleider is om de ambitie uit het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband te realiseren. Het samenwerkingsverband heeft de ambitie om het OPDC sterker te positioneren waarbij aandacht is voor bestuurlijke verantwoordelijkheid, onderwijskwaliteit, verbreding naar havo/vwo-onderwijs en aansluiten op ontwikkelingen in het VO en VSO.
De Delta sluit hiermee als voorziening aan op de ontwikkelingen binnen het samenwerkingsverband, de schoolbesturen en de jeugdhulp. Een doorontwikkeling en verbreding van De Delta draagt eraan bij dat het aanbod binnen het samenwerkingsverband aanvullend blijft.

Er is door de werkgroep OPDC plan een vierjaren plan opgesteld waar de door het samenwerkingsverband gestelde ambities vertaald zijn naar ontwikkelingen en doelen voor De Delta. De locatieleider gaat samen met het volledige team gestalte geven aan de doelstellingen en ambities uit het schoolplan. Wat ook inhoudt dat er een cultuuromslag moet plaatsvinden.

Functie eisen

Je beschikt over het volgende profiel:
• actuele brede (generalistische) en verdiepte vakinhoudelijke en pedagogische kennis;
• kennis van de actuele ontwikkelingen in passend onderwijs;
• inzicht in taak en organisatie van het samenwerkingsverband, de opdracht van De Delta, relatie met de stamscholen en voorzieningen;
• vaardig in het signaleren en afstemmen van onderwijsontwikkelingen;
• vaardig in het leidinggeven (w.o. aansturen, in de kracht zetten, verbinden, motiveren en begeleiden van mensen en teams);
• vaardig in het relatiebeheer, met name in het onderhouden van de relaties met de stamscholen;
• kan helder en open communiceren;
• affiniteit met de bedrijfsmatige kant van de locatie;
• academisch werk en denk niveau;
• heeft aantoonbaar leidinggevende ervaring aan een team in het VMBO;
• heeft een lesbevoegdheid;
• heeft affiniteit met de doelgroep van De Delta.

Arbeidsvoorwaarden

• Een werkplek waar je het verschil kan maken voor de leerlingen binnen het SWV met ruimte voor persoonlijke-en vakinhoudelijke ontwikkeling.
• Het is een schaal 13 functie. (maximaal €6178,- bruto per maand exclusief eindejaarsuitkering en de vakantie uitkering van 8%).
• Het betreft een tijdelijk aanstelling met uitzicht op een vast dienstverband voor 1 FTE.

Aanvullende informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Freek Polter, partner van De Roo, telefoon 06 5178 2380 of kantoor 088 5522 999. Op aanvraag kan de uitgebreide functiebeschrijving, het ondersteuningsplan van het SWV en het OPDC plan worden verstuurd.

Uw motivatiebrief met curriculum vitae ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk en voor 17 januari 2021 via de solliciteer knop op deze pagina. Hier kunt u de gevraagde documenten uploaden.

Planning procedure:
• Bac 1e ronde 1 februari 2021
• Bac 2e ronde 4 februari 2021
• Assessment 8 februari 2021

Voor meer informatie over de organisatie verwijzen wij naar de website: www.swvleiden.nl.

Deel deze vacature
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial