Lid Raad van Toezicht
Vacature ingevuld

Wijzer

Vlaardingen / Maassluis

PO

Organisatieprofiel

Wijzer bestaat uit Wijzer in Opvang, Wijzer in Onderwijs en Stichting BNOV – Jenaplan. Wijzer biedt Openbaar Onderwijs en Kinderopvang in Vlaardingen en Maassluis. Onderscheidend in het aanbod van Wijzer is de diversiteit aan vormen van openbaar onderwijs en opvang. Voor ieder kind biedt Wijzer een passende, stimulerende en veilige leeromgeving.

Wijzer heeft 3 kernwaarden: Ondernemend – Verbindend – Oprecht. Deze zijn uitgewerkt in de missie: In een wereld vol verschillen maken we graag verbinding. Van mens tot mens. Van hart tot hart. Samen worden we steeds wijzer en groeien we uit tot zelfbewuste wereldburgers.
Blijf nieuwsgierig. Durf te doen. Samen steeds wijzer.

Wijzer is trots op haar integrale kindcentra, reguliere basisscholen, basisscholen met buitenschoolse- en peuteropvang, school voor speciaal basis- en speciaal voorgezet onderwijs, SBO school en school voor nieuwkomers. Wijzer locaties hebben een eigen profiel met bijbehorende kenmerken.

Voor Wijzer in Opvang & Onderwijs zijn wij op zoek naar een innovatief en ondernemend:

LID RAAD VAN TOEZICHT

Iemand met een frisse blik en actuele kennis en ervaring op het gebied van onderwijs.

Functie omschrijving

Uitgangspunt voor de samenstelling van de Raad van Toezicht is dat alle leden gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. De Raad van Toezicht interacteert als team met het College van Bestuur, met diverse andere gremia in de organisatie zoals de Centrale Ouder Commissie, de Ondernemingsraad, de GMR en andere belanghouders en heeft desgewenst ook observaties en interacties tot in de operationele processen.

Een lid raad van toezicht wordt geacht een lange termijn visie te kunnen vertalen naar concrete doelen, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen nauwgezet te volgen en deze informatie effectief te benutten. Hij of zij heeft een brede visie en draagt bij aan een gezamenlijk resultaat, is toegankelijk, initieert en onderhoudt een relevant netwerk en staat open voor zelfreflectie en aanscherping.
De Raad van Toezicht streeft een zodanige samenstelling na, dat de leden tezamen beschikken over de vereiste kennis en kunde om het beleid en de strategie in algemene en meest brede zin te kunnen beoordelen.

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden met verschillende profielen. Voor het inhoudelijke profiel kwaliteit opvang & onderwijs is er een vacature. De specifieke aandachtsgebieden voor dit profiel zijn:
• Inhoudelijk brede kennis en ervaring met het onderwijs.
• Visie op onderwijsontwikkeling en -innovatie.
• Visie op (regionale) maatschappelijke ontwikkelingen.
• Bekend met de onderwijskundige en pedagogische samenhang van Integrale Kind Centra.
• Deskundig op het gebied van kwaliteitszorg in het onderwijs.
• Lid van de Commissie Kwaliteit & Personeel.

Functie eisen

Het Lid Raad van Toezicht
• heeft ervaring als directeur/bestuurder of toezichthouder in het (basis) onderwijs;
• heeft kennis van actuele ontwikkelingen in het onderwijs;
• is innovatief ingesteld;
• is in staat op het niveau van het bestuur te fungeren als klankbord en kritisch sparringpartner;
• onderkent het belang van een goede samenwerking tussen onderwijs en stakeholders;
• heeft een brede maatschappelijke binding met het werkgebied van Wijzer;
• zoekt de verbinding met collega’s, kan goed in teamverband samenwerken en durft ook te confronteren indien nodig;
• kan in voldoende mate tijd en energie besteden aan de vergaderingen (6 tot 8 maal per jaar op vrijdagochtend);
• de Raad van Toezicht bevordert diversiteit die recht doet aan de diversiteit in de samenleving, in dat kader streeft de Raad van Toezicht een evenwichtige verdeling na van onder andere vrouwen en mannen, leeftijd en maatschappelijke groeperingen.

Bezoldiging

De honorering van de leden van de Raad van Toezicht is in overeenstemming met de wettelijke regelingen. De benoemingsperiode is voor een termijn van 4 jaar.

Aanvullende informatie

Functieprofiel te verkrijgen via info@deroo.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rikkert de Nooij, partner van De Roo, telefoon 06 4126 8686 of kantoor 088 5522 999.

Uw motivatiebrief met curriculum vitae ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk en uiterlijk 28 juni via de solliciteer knop op deze pagina. Hier kunt u de gevraagde documenten uploaden.

Voor meer informatie over de organisatie verwijzen wij naar de website: www.wijzer.nu

Deel deze vacature
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial