Lector Impact of Sport
Vacature ingevuld

De Haagse Hogeschool

Den Haag

HO

Organisatieprofiel

Onderwijs en onderzoek vormen de primaire taken van de hogeschool. Haar praktijkgerichte onderzoek is gericht op kennisontwikkeling en -circulatie, onderwijsinnovatie en het versterken van het profiel als regionaal opererende en internationaal georiënteerde netwerkhogeschool die studenten opleidt tot wereldburgers. De Haagse Hogeschool heeft een zeer diverse en internationaal georiënteerde studentenpopulatie.

De Haagse Hogeschool heeft in 2015 haar strategische visie bepaald en stelt de verhoging van de kwaliteit van onderwijs centraal door de verdere ontwikkeling van het internationale profiel, de bevordering van wereldburgerschap en het realiseren van een netwerkhogeschool. In het kader van de profilering van de hogeschool is in 2015 een viertal onderzoeksplatforms gevormd:
1. The Next Economy
2. Kwaliteit van Leven: Mens en Technologie
3. Goed Bestuur voor een Veilige Wereld
4. Connected Learning

Jonge mensen voorbereiden op de toekomst, dat doet De Haagse Hogeschool. We delen onze kennis en geven studenten bagage mee waarmee ze stevig in hun schoenen staan. Dat doen we met drie centrale thema’s: wereldburgerschap, internationalisering en netwerken. Studenten kunnen hierdoor bewust kijken naar de wereld om hen heen. Hun leven lang.
Als hogeschool staan we midden in de samenleving en we willen daarvan ook een afspiegeling vormen. Naast onze diversiteit aan studenten, hecht De Haagse Hogeschool waarde aan een divers personeelsbestand. De Haagse Hogeschool streeft een inclusieve campus na met een diverse studentenpopulatie- én medewerkerspopulatie waarin gelijke kansen centraal staan.

Voor De Haagse Hogeschool, faculteit Gezondheid, Voeding & Sport (GVS) zijn wij op zoek naar een:

LECTOR IMPACT OF SPORT
(0.4 fte, salarisindicatie schaal 15)

Functie omschrijving Lector Impact of Sport

De faculteit Gezondheid, Voeding & Sport (GVS) en het onderzoeksplatform Kwaliteit van Leven: Mens en Technologie hebben het voornemen om een lectoraat Impact of Sport in te richten.

Dit lectoraat heeft als missie om bij te dragen aan het monitoren en vergroten van de sociaal-maatschappelijke impact van sport in de stad, in de wijk en binnen de sportvereniging. Dit doet zij enerzijds door onderzoek te verrichten naar het versterken en benutten van de organisatiekracht van sport.
Hierbij kan gedacht worden aan onderzoek naar financiële en organisatorische aspecten voor toekomstbestendig, toegankelijk en bereikbaar sportaanbod voor iedereen.
Anderzijds richt het lectoraat zich op de maatschappelijke impact van sport. Hierbij kan gedacht worden aan het effect van (meer) sport(en) op bijvoorbeeld sportparticipatie, gezondheid, cohesie, inclusie, of respect. Het lectoraat levert daarmee, via sport, een bijdrage aan de kwaliteit van leven.
Als lector Impact of Sport zal je actief bijdragen aan de impact van onderzoek op het onderwijs, op zowel de inhoudelijke vernieuwing en verbetering van het curriculum, de versterking van het onderzoekend vermogen van studenten en de professionalisering van docenten.

Een aantal verantwoordelijkheden als lector:
• Dagelijkse leiding van het lectoraat Impact of Sport;
• Een bijdrage leveren aan de inhoudelijke ontwikkeling van en praktijkgericht onderzoek naar de maatschappelijke waarde van sport;
• Een bijdrage leveren aan de ambities van het strategisch onderzoeksbeleid van de Haagse (Onderzoek Versterkt);
• Een bijdrage leveren aan het onderwijs, onder andere door het verzorgen van onderwijs, het ontwikkelen van nieuw(e) onderwijs(modulen) en het betrekken van studenten in (de uitvoering van) onderzoek;
• Het begeleiden van docenten/onderzoekers/promovendi bij de uitvoering van onderzoeksprojecten;
• Het begeleiden van docenten in hun professionele ontwikkeling, met name gericht op onderzoek en de toepassing daarvan in het onderwijs;
• Het publiceren en communiceren van onderzoeksresultaten en zorgdragen voor de verdere uitbouw van een professioneel netwerk;
• Gezamenlijk met partners uit de sportwereld, docenten, en andere lectoren onderzoeksprogramma’s ontwikkelen en begeleiden;
• Samen met lectoren een bijdrage leveren aan de transitie van het onderzoeksplatform richting Centre of Expertise;
• Het acquireren van externe financiële middelen om het lectoraat verder uit te bouwen.

Organisatorische context
Het nieuwe lectoraat wordt gepositioneerd in de faculteit voor Gezondheid, Voeding en Sport en zal door zijn multidisciplinair onderzoek ook verbindingen leggen naar andere faculteiten en opleidingen van De Haagse Hogeschool. Gezien de missie van het lectoraat Impact of Sport zijn de opleiding Sportkunde en International Sport Management voor de hand liggende interne samenwerkingspartners van het lectoraat. Maar ook dwarsverbanden met opleidingen als Bestuurskunde, Facility Management, Integrale Veiligheidskunde en Social Work liggen gezien de thematiek voor de hand. Het lectoraat levert een actieve, inhoudelijke bijdrage aan de curricula, onderzoekslijnen/onderzoekend vermogen, afstudeerprofielen, maar ook aan de ambities van De Haagse Hogeschool en de gemeente Den Haag.

Functie eisen Lector Impact of Sport

Je bent een ondernemende en inspirerende persoonlijkheid met sterke contactuele eigenschappen. Je weet verbindingen te leggen en te onderhouden in een zeer diverse omgeving van professionals. Daarnaast beschik je over een brede maatschappelijke oriëntatie en belangstelling.

Verder beschik je over:
• Een relevante afgeronde master, bijvoorbeeld Sportbeleid en Sportmanagement;
• Je bent gepromoveerd en je hebt ruime ervaring met onderzoek op het gebied van impact of sport;
• Je hebt minimaal 10 internationale peer-reviewed publicaties op jouw naam staan op het gebied van impact of sport;
• Substantiële theoretische en praktische inzichten met betrekking tot het kennisgebied van het lectoraat dan wel een of meer daaraan direct gelieerde kennisgebieden;
• Goede didactische kwaliteiten en minimaal drie jaar onderwijservaring;
• Aantoonbare kwaliteiten inzake het aansturen van een multidisciplinair team van docenten en onderzoekers;
• Kennis van het hoger beroepsonderwijs; je hebt ervaring met het begeleiden van docenten/onderzoekers, studenten en promovendi;
• Aantoonbare ervaring met het succesvol binnenhalen van subsidies op nationaal en internationaal niveau;
• Een visie op, affiniteit en (bij voorkeur ervaring) met praktijkgericht onderzoek;
• Zeer goede beheersing van zowel de Nederlandse als Engelse taal.

Arbeidsvoorwaarden

Naast een uitdagende functie bieden we je een omgeving van bevlogen, betrokken en enthousiaste docenten, onderzoekers en studenten, van wie een groot aantal een achtergrond heeft in praktijkgericht-, gezondheids- en sportonderzoek.
Daarnaast bieden wij:
• Een salaris van maximaal €7.114,12 bruto per maand (schaal 15 ) bij een volledige werkweek, exclusief 8% vakantietoeslag (Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao-hbo.);
• Een uitbetaling van een eindejaarsuitkering;
• De benoeming geschiedt voor een periode van 4 jaar met een tussentijdse evaluatie na 2 jaar;
• De omvang van de functie is 0,4 fte, 16 uur per week, met een mogelijke uitbreiding naar 0,8 fte, 32 uur per week (mits externe middelen beschikbaar komen voor uitbreiding);
• Een goed te bereiken werkplek standplaats in Den Haag, via zowel de auto (ruime parkeergelegenheid), als met de trein (naast station Hollands Spoor);
• De Sportcampus Zuiderpark, een toonaangevend sportcomplex, midden in de maatschappij, waar sportopleidingen, onderzoek en innovatie bij elkaar komen;
• The Lighthouse: een platform voor ontmoeting, inspiratie en innovatie van De Haagse Hogeschool met een afwisselend programma voor lezingen, symposia, inspirerende verhalen, discussie en debat, workshops, tentoonstellingen, films, performances;
• Verdieping, door middel van het volgen van symposia, lezingen en cursussen;
• Een groot netwerk en dynamische omgeving, te midden van jonge, gedreven en internationale studenten.

Aanvullende informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rikkert de Nooij, partner van De Roo, telefoon 06 4126 8686 of kantoor 088 5522 999.

Uw motivatiebrief met curriculum vitae ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk en uiterlijk 8 januari via de solliciteer knop op deze pagina. Hier kunt u de gevraagde documenten uploaden.

Voor meer informatie over de organisatie verwijzen wij naar de website: https://www.dehaagsehogeschool.nl/.

Deel deze vacature
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial