Directeur vrijeschool Mareland
Vacature ingevuld

Vrijeschool Mareland

Leiden

PO

Organisatieprofiel

Vrijeschool Mareland in Leiden is een school voor basisonderwijs, die samen met twee andere vrije scholen onderdeel uitmaakt van Stichting Vrije Scholen Rijnstreek. Op de school heerst een goede sfeer waar kinderen, medewerkers en ouders zich prettig en welkom voelen. Medewerkers zetten zich met hart en ziel in. Medewerkers, ouders en kinderen zijn trots op hun school en dit straalt de school ook uit.
Kenmerkend voor het vrijeschoolonderwijs is dat het pedagogisch denken en handelen van leerkrachten een uitgangspunt vindt in de antroposofie. Hoofd, hart en handen worden voortdurend betrokken in de klas. Dit uit zich in een levendig en kleurrijk pedagogisch klimaat met afwisselende, didactische werkvormen.
Op Vrijeschool Mareland staat het kind centraal: het onderwijs sluit zo veel mogelijk aan op de individuele eigenheid en belevingswereld van de kinderen. Kinderen worden opgevoed tot vrije en betrokken mensen die thuis zijn in de huidige wereld en daar een zinvolle bijdrage aan willen leveren.
De school staat nabij het NS-station in een prachtig monumentaal pand en is de afgelopen tijd flink gegroeid naar ca. 270 leerlingen. Naar verwachting zal de groei van het aantal leerlingen zich de komende tijd voortzetten. Daarom worden er momenteel voor de school nieuwbouw- en verbouwplannen onderzocht. In de school is het merendeel van de ouders HBO- of academisch opgeleid. Er komen in de school relatief veel kinderen van expats (Universiteit Leiden, LUMC). De ouders zijn zeer betrokken bij de ontwikkelingen op de school. Het ervaren en betrokken team bestaat uit ca. 13 fte onderwijspersoneel, 2 fte OOP en 3 MT leden, bestaande uit een directeur en 2 IB-ers.
De onderwijsinspectie heeft onlangs het didactisch handelen als voldoende/goed beoordeeld. De onderwijskundige en pedagogische visie is zichtbaar in de hele school. De uitwerking van deze visie is constant onderwerp van dialoog.

Vanwege het vertrek van de directeur is vrijeschool Mareland op zoek naar een toegankelijke en verbindende:

DIRECTEUR
(Salariëring schaal DB CAO PO)

Gezocht wordt naar een ervaren, onderwijskundig leider met een antroposofische achtergrond en/of affiniteit met het vrijeschoolonderwijs en dit een warm hart toedraagt.

Functie omschrijving Directeur vrijeschool Mareland

Werkzaamheden
• U geeft op een transparante wijze en vanuit vertrouwen leiding aan de medewerkers op de school.
• Samen met het team anticipeert u op en vertaalt u onderwijskundige ontwikkelingen naar concreet beleid dat past bij de missie en visie van de school.
• U bent in staat een heldere gezamenlijke visie te formuleren, anderen daaraan te committeren en bent gedreven om vanuit deze visie tot concrete resultaten te komen.
• U heeft aandacht voor de ontwikkeling van het team als geheel en de individuele teamleden door hen te motiveren en talenten te benutten.
• U bent budgetverantwoordelijk en in de uitvoering verantwoordelijk voor het personeels-, organisatorisch-, huisvestings- en financieel beleid van de school.
• U behartigt de belangen van de school en werkt nauw samen met het bestuur, de vrije scholen binnen de stichting en andere onderwijsinstellingen in de omgeving.
• U kunt belanghebbende partijen (personeel, ouders, stichting, politiek etc.) met elkaar verbinden.
• U bent duidelijk zichtbaar in de school en aanspreekbaar voor iedereen, waardoor u een prettig en veilig klimaat creëert voor leerling, ouders en personeel.

Plannen voor de toekomst
• Vertalen van (actuele) ontwikkelingen en onderwijsvernieuwing in eigentijds vrijeschoolonderwijs.
• In goede banen leiden van de te verwachten verdere groei en uitbreiding van de school.
• In samenwerking met een externe partij verder onderzoeken en vormgeven van de nieuwbouw- of verbouwplannen van de school.
• Versterken van de al aanwezige contacten met andere scholen, onderwijsorganisaties, de gemeente en andere belanghebbenden in Leiden.
• Verder vormgeven van de school als lerende organisatie, waaronder collegiale klassenconsultatie.

Functie eisen Directeur vrijeschool Mareland

Opleiding
• HBO – /academisch werk- en denkniveau.
• Een afgeronde schoolleidersopleiding en/of vergelijkbare managementopleiding.

Kennis en ervaring
• U heeft een antroposofische achtergrond of aantoonbare affiniteit met het antroposofische gedachtengoed.
• U heeft bij voorkeur ervaring in het Primair Onderwijs.
• U heeft ervaring met het leidinggeven aan professionals.
• U bent een ervaren directeur, bij voorkeur uit het vrijeschoolonderwijs.
• U heeft een onderwijskundige visie die past bij het vrijeschoolonderwijs.
• U heeft ervaring met bedrijfsvoering, waaronder HR, ICT, formatie, huisvesting en financiën.

Gedragscriteria en vaardigheden:
• Verbindende, koersvaste en transparante leiderschapsstijl.
• Vriendelijk en toegankelijk, kent de kinderen en ouders op school.
• Heeft oog voor het welzijn van mensen, maar is ook zakelijk en in staat mensen (op een veilige manier) aan te spreken en aan afspraken te houden.
• Besluitvaardig, doortastend, staat met beide benen op de grond en is in staat te delegeren naar het team.
• Rustig, communicatief vaardig en gericht op samenwerking.
• Durft breder te kijken en zijn of haar nek uit te steken.
• Veelzijdig persoon met humor en relativeringsvermogen.
• In staat om relaties op te bouwen en te onderhouden op basis van vertrouwen en transparantie.

Arbeidsvoorwaarden

Salariëring (DB schaal) en rechtspositie zijn conform de lopende CAO-PO.

Aanvullende informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rikkert de Nooij, partner van De Roo, telefoon 06 4126 8686 of kantoor 088 5522 999.

Uw motivatiebrief met curriculum vitae ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk en uiterlijk 7 januari via de solliciteer knop op deze pagina. Hier kunt u de gevraagde documenten uploaden.

Voor meer informatie over de organisatie verwijzen wij naar de website: https://vrijeschoolmarelandleiden.nl/

Deel deze vacature
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial