Directeur SBO Het Kompas

SBO Het Kompas

Dordrecht

PO

Organisatieprofiel

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht
OPOD biedt openbaar onderwijs op dertien basisscholen verspreid over zestien locaties in Dordrecht. Wij hebben basisscholen in alle wijken van de stad waardoor er altijd een school in de buurt is. Wij bieden voor alle onderwijswensen een passende school; regulier basisonderwijs, onderwijs volgens speciale leermethoden (Dalton, Jenaplan en Montessori), scholen met plusconcepten (sport, Engels vanaf groep 1, NT2) en speciaal basisonderwijs. OPOD biedt top-primair onderwijs voor kinderen in de leeftijd van vier tot en met dertien jaar. Ongeacht afkomst, cultuur of (geloofs)overtuiging; ieder kind is bij ons welkom!

SBO Het Kompas
Het Kompas is een openbare school voor speciaal basisonderwijs. Zoals een kompas de juiste richting aangeeft, biedt het team van Het Kompas ondersteuning en leidt kinderen in de juiste richting. Door goed te kijken naar de onderwijsbehoefte van het kind kunnen ze een leerprogramma op maat aanbieden. De school zorgt voor een passend aanbod. Dat geeft (zelf)vertrouwen aan kinderen en biedt een basis van vertrouwen voor alle ouders die kinderen op Het Kompas hebben.
Het Kompas neemt een belangrijke positie in binnen het ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs in Dordrecht.

Voor SBO Het Kompas zijn wij op zoek naar een:

DIRECTEUR
(0.8 -1,0 fte)

Functie omschrijving

Hoofdtaken van de schooldirecteur
• Onder de verantwoordelijkheid van de voorzitter College van Bestuur geeft de schooldirecteur leiding aan de school en aan de ontwikkeling van de school vanuit de doelstelling van Stichting OPOD.
• Door inbreng in projectgroepen en het directieoverleg levert de schooldirecteur een bijdrage aan de totstandkoming van onderwijs- en organisatiebeleid.

Taken ten aanzien van de school
De schooldirecteur:
• stelt de taken en taakverdeling binnen de school vast;
• stelt de organisatie en overlegstructuur binnen de school vast;
• is verantwoordelijk voor de bewaking en bevordering van de kwaliteit van het onderwijs;
• stelt het schoolplan, de schoolgids en het schoolontwikkelingsplan op;
• is verantwoordelijk voor de interne- en externe communicatie van de school;
• is verantwoordelijk voor de inschrijving en uitschrijving van leerlingen en de overige schooladministratie;
• voert het overleg met de MR van de school.

Taken ten aanzien van het onderwijsbeleid
De schooldirecteur:
• is verantwoordelijk voor het initiëren, formuleren en evalueren van het onderwijskundig beleid van de school;
• geeft invulling aan het school ondersteuningsplan binnen het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Dordrecht.

Taken ten aanzien van de medewerkers
De schooldirecteur:
• is voor de medewerkers het eerste aanspreekpunt;
• stelt binnen de begroting en het bestuursformatieplan het schoolformatieplan op;
• is verantwoordelijk voor de uitvoering van het personeelsbeleid op de school;
• legt klassenbezoeken af, stimuleert teamvorming en bevordert collegiale consultatie;
• voert functionerings-, ontwikkel- en beoordelingsgesprekken met de medewerkers;
• stelt in overleg met de medewerkers het taakbeleid op;
• stelt het (meerjaren) scholingsbeleid voor de school op;
• werkt samen met het team aan een resultaatgerichte organisatiecultuur;
• geeft uitvoering aan het verzuimbeleid.

Taken ten aanzien van financieel beleid
De schooldirecteur:
• stelt de (meerjaren) schoolbegroting op;
• is bevoegd uitgaven te doen binnen de gestelde kaders tot de in de schoolbegroting vastgestelde bedragen.

Taken ten aanzien huisvesting
De schooldirecteur:
• begeleidt het traject van de huidige school naar een schitterend nieuwbouw project.

Plaats in de organisatie
Bij OPOD heeft iedere school een eigen schooldirecteur. De schooldirecteur legt verantwoording af aan de voorzitter College van Bestuur. De schooldirecteur neemt deel aan school overstijgende overleggen gericht op de bespreking en de uitvoering van het (boven)schools beleid.

Functie eisen

De schooldirecteur:
• heeft aantoonbare onderwijservaring als schooldirecteur;
• is betrokken, betrouwbaar en aanwezig;
• heeft affiniteit met de doelgroep van de school en is vaardig in de omgang met de doelgroep;
• is een verbinder tussen alle partners, zowel intern als extern;
• is in staat om laagdrempelig te zijn in contacten met leerlingen en ouders;
• werkt samen met het team, deelt relevante informatie en communiceert op transparante wijze;
• heeft een sterk relativerend vermogen;
• is in staat om de school, het team en individuele leerkrachten te ontwikkelen;
• heeft inzicht in financieel-, organisatorisch-, personeels- en materieel beleid;
• toont leiderschap, geeft duidelijke kaders, heeft visie en weet dit uit te dragen;
• staat ingeschreven in het schoolleidersregister.

Arbeidsvoorwaarden

De startdatum is in overleg, bij voorkeur zo spoedig mogelijk. Arbeidsvoorwaarden conform CAO Primair Onderwijs.

Aanvullende informatie

Procedure
De sollicitatiegesprekken bestaan uit 2 selectierondes. De eerste ronde betreft een gesprek met de adviescommissie. De adviescommissie bestaat uit een afvaardiging namens de MR (oudergeleding en personeelsgeleding) en een Schooldirecteur. De tweede ronde van de sollicitatiegesprekken betreft een gesprek met de benoemingscommissie. De benoemingscommissie bestaat uit de voorzitter College van Bestuur. Bij beide commissies is de HRM adviseur aanwezig als ambtelijk secretaris.

Een ontwikkel assessment kan onderdeel uitmaken van deze procedure.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Freek Polter, partner van De Roo, telefoonnummer 06-51782380 of kantoor 088 5522 999, of per e-mail fpolter@deroo.nl.

Jouw motivatiebrief met curriculum vitae ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk en uiterlijk 28 februari 2021 via de solliciteer knop op deze pagina. Hier kun je de gevraagde documenten uploaden.

Voor meer informatie over de organisatie verwijzen wij naar de website: https://www.opod.nl/.

Deel deze vacature
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial