Directeur IKC Startpunt
Vacature ingevuld

IKC Startpunt

Maassluis

PO

Organisatieprofiel

IKC Startpunt in Maassluis is onderdeel van Wijzer in Opvang en Onderwijs, een organisatie met opvang en onderwijs in Maassluis en Vlaardingen. Wijzer heeft 15 locaties met 9 Integrale Kindcentra, 2 reguliere scholen, een standalone opvanglocatie, een SBO, een SO en VSO en een Nieuwkomersschool.

Wijzer heeft 3 kernwaarden: Ondernemend – Verbindend – Oprecht.
Deze zijn uitgewerkt in de missie: In een wereld vol verschillen maken we graag verbinding. Van mens tot mens. Van hart tot hart. Samen worden we steeds wijzer en groeien we uit tot zelfbewuste wereldburgers.
Blijf nieuwsgierig. Durf te doen. Samen steeds wijzer.

IKC Startpunt is een Integraal Kind Centrum in Maasssluis, gelegen in een wijk met groeipotentieel. Het Integrale Kindcentrum biedt alle vormen van opvang en onderwijs in één gebouw aan ruim 300 kinderen van 0 tot 12 jaar.

In opvang en onderwijs willen we een waardevolle maatschappelijke bijdrage leveren. We zijn ons bewust van de opvoedende en onderwijzende taak. Opvang en onderwijs liggen in elkaars verlengde wat betreft aanbod qua leeftijd en qua dagindeling. We werken toe naar een vergevorderde samenwerking, waarbij we elkaar optimaal aanvullen.

IKC Startpunt werkt met een multidisciplinair team bestaande uit ca. 65 medewerkers. Dit team staat onder leiding van de IKC-directeur.

Het gebouw van IKC Startpunt is modern en eigendom van de gemeente. Het heeft twee speellokalen en een gymzaal inpandig. Op de eerste verdieping is het Centrum voor Jeugd en gezin gesitueerd.

Voor IKC Startpunt in Maassluis zijn wij per 1 januari 2021 op zoek naar een enthousiaste, krachtige en ervaren:

DIRECTEUR INTEGRAAL KINDCENTRUM

(1.0 fte, schaal D13 CAO PO)

Iemand met leidinggevende ervaring in het onderwijs en/of kinderopvang,
die de kansen van het IKC optimaal weet te benutten en die – door zich minimaal 3 tot 5 jaar te verbinden –
zorgt voor stabiliteit en continuïteit.

Functie omschrijving

De IKC directeur wordt onderdeel van het directeurenteam van Wijzer in Opvang en Onderwijs, bestaande uit een tiental directeuren en 3 locatiedirecteuren.
De IKC directeur is verantwoordelijk voor het onderwijs en de opvang van IKC Startpunt en wordt ondersteund door het bestuurskantoor in Vlaardingen.

De directeur van IKC Startpunt werkt nauw samen met de locatiedirecteur van IKC Panta rhei, waarbij de directeur van IKC Startpunt financieel eindverantwoordelijk is voor beide locaties (1 BRINnummer). Er is nauwe samenwerking op directie- en teamniveau waarbij de koers locatie-specifieke kenmerken kan bevatten.

Er wordt integraal leidinggegeven door de IKC directeur. De directeur van het kindcentrum is 52 weken per jaar eindverantwoordelijk voor opvang en onderwijs en is gedurende het gehele jaar zichtbaar aanwezig op de locatie. Hiermee is er sprake van continuïteit in de aanwezigheid van de leiding.

De financiële geldstromen van opvang en onderwijs verschillen. Daar waar die van onderwijs redelijk constant en voorspelbaar zijn, is opvang een bedrijf dat door de IKC directeur elke maand gemonitord moet worden. De IKC directeur vindt dat een uitdaging en het roept ondernemerschap op.

Het Integrale Kindcentrum bestaat nu uit twee delen: de kinderopvang en het onderwijs. Afgelopen 2 jaar is hard gewerkt aan meer samenwerking, doorgaande lijnen en teambuilding. Onder leiding van de te benoemen IKC directeur moet dit meer één geheel worden. De IKC directeur is hierin nieuwsgierig, positief en inspirerend, heeft oog voor de reeds op hoofdlijnen ontwikkelde koers en stimuleert binnen deze kaders de verdere ontwikkeling.

De volgende fase kenmerkt zich door:

  • Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar, dat doen wij vanaf heel jonge leeftijd. Een mooi vak dat onze medewerkers met passie doen. We zijn een meerwaarde in de ontwikkeling van kinderen. Daarvoor is een goede samenwerkingsrelatie met ouders belangrijk. Jij bent een inspiratie voor de medewerkers hoe zij een kwalitatief goed opvang aanbod kunnen aanbieden.
  • In het schooljaar 2019-2020 is een visie/missie traject in gang gezet, onder begeleiding van Natuurlijk Leren. Door het wegvallen van de begeleider en de Coronaperiode is deze ontwikkeling gestagneerd. Met behoud van het goede pak jij dit traject in de lijn van de ingezette koers verder op. Je kijkt hoe je deze koers kan vormgeven in onderwijs en opvang, om een nieuwe doorgaande lijn te creëren.
  • Sturen op onderwijsopbrengsten heeft afgelopen jaren de focus gehad. Dit leidt nog niet tot een stabiele trend. Met respect voor alle voorwaarden die, los van de cognitie, nodig zijn om tot presteren te komen, stuur je op het behalen van maximale groei van kinderen: zowel sociaal emotioneel als cognitief.
  • Personeelstekort in het onderwijs vereist een andere manier van kijken. Anders organiseren brengt grote uitdagingen met zich mee. Tegelijk is de verwachting dat de opvang vanwege de crisis zal inkrimpen. Jij ziet kansen om deze twee gegevens te combineren en in win-win te denken.

Functie eisen

Ondernemend: Samen kansen zien, delen en pakken
• Je hebt leidinggevende ervaring in het basisonderwijs en/of de kinderopvang.
• Je hebt brede kennis van de ontwikkelingen bij IKC’s (o.a. cultuurverschillen, verschillende cao’s, toezichtskader, wet- en regelgeving opvang en onderwijs).
• Je hebt ervaring met kwaliteitsontwikkeling van opvang en onderwijs.
• Je hebt kennis van bedrijfsvoeringsprocessen.
• Je bent ondernemend ingesteld en in staat out of the box te denken en te handelen, waarmee je de mogelijkheden van een IKC optimaal weet te benutten.

Verbindend: Elkaars kwaliteiten zien en benutten
• Je hebt ervaring met het creëren van een professionele leergemeenschap met gedeeld leiderschap in de school en de opvang.
• Je hebt ervaring in het werken in een omgeving met mensen uit verschillende culturen en achtergronden.
• Je beheerst situationeel leiderschap.
• Je bent onderdeel van Wijzer en zorgt ervoor dat de medewerkers van IKC Startpunt zich met Wijzer verbonden voelen.
• Je bent makkelijk benaderbaar voor kinderen, ouders, leraren en pedagogische medewerkers en voor iedereen het gezicht van de opvang en de school.
• Je bent een verbinder zowel intern naar het team als extern naar ouders, gemeente, zorginstellingen en andere belanghebbenden.
• Je wilt je voor minimaal 3 tot 5 jaar committeren om de stabiliteit en continuïteit te waarborgen.

Oprecht: Vanuit je hart zeggen wat je doet en doen wat je zegt
• Je hebt een visie op de toekomst van onderwijs en ervaring met het leidinggeven aan onderwijsontwikkeling.
• Je zakelijkheid en relatiegerichtheid zijn goed in balans.
• Je kunt de openbare grondslag van het IKC uitdragen en onderschrijven.
• Je geeft mensen vertrouwen en je kunt goed delegeren.
• Je komt krachtig over en je bent in staat helder en duidelijk te communiceren en je gaat moeilijke gesprekken niet uit de weg.

Opleiding
• Je beschikt over een HBO/academisch werk- en denkniveau.
• Je hebt een relevante managementopleiding gedaan in opvang of onderwijs.

Arbeidsvoorwaarden

Het gaat om een dienstverband van 1,0 fte, schaal D13, CAO PO, max. € 5.990,– bruto per maand.
Wijzer biedt haar werknemers een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden conform de CAO-PO, waaronder een eindejaarsuitkering. Je krijgt externe coaching in het eerste jaar en, indien je dat wenst, kun je dat continueren.
Geboden wordt een dienstverband voor de duur van een jaar met uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren.

Aanvullende informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Rikkert de Nooij, partner van De Roo, telefoon 06 4126 8686 of kantoor 088 5522 999.

Jouw motivatiebrief met curriculum vitae ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk, en uiterlijk 15 september 2020 via de solliciteer knop op deze pagina. Hier kun je de gevraagde documenten uploaden.

Voor meer informatie over de organisatie verwijzen wij naar de websites: www.ikcstartpunt.nl en www.wijzer.nu.

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Deel deze vacature
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial