Directeur basisschool De Wiekslag
Vacature ingevuld

basisschool De Wiekslag

Stompetoren

PO

Organisatieprofiel

Basisschool De Wiekslag ligt in het dorp Stompetoren binnen de gemeente Alkmaar. De school heeft een jaar geleden het nieuwe schoolgebouw in gebruik genomen. Het gebouw heeft een prettige en frisse uitstraling.
De school ligt midden in het dorp en is daarmee een echte dorpsschool.
Naast leerlingen uit Stompetoren komen er ook leerlingen vanuit de dorpen in de omgeving naar de school. De school heeft zo’n 185 leerlingen en is groeiend.

Volgens de ouders heerst er een gemoedelijke sfeer rond de school en is de verbinding met het dorp cruciaal voor de school en het dorp. Dit blijkt uit de enorme betrokkenheid van ouders bij de school.

Op de school worden meerdere onderwijskundige principes toegepast, waarbij een eenduidige koers verder ontwikkeld moet worden. Om tot een meer eenduidige invulling te komen is het van belang om kennis van de huidige onderwijskundige ontwikkelingen te hebben. Hiertoe behoren ook de mogelijkheden voor ICT binnen het onderwijs en kennis van de nieuwste lesmethodes.

Binnen het team is behoefte aan een heldere visie, met aandacht voor al het goede dat de school rijk is. Het maken van keuzes en met trots uitstralen waar De Wiekslag voor staat, is de uitdaging voor de nieuwe directeur.

Voor deze leuke school met een mooie opdracht, zijn we op zoek naar een ervaren leidinggevende.

DIRECTEUR BASISSCHOOL DE WIEKSLAG
(0,8 – 1,0 fte)

Functie omschrijving

Als directeur ben je integraal verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en de uitvoering van het beleid. Dit betreft huisvesting, personeel, financiën, kwaliteitszorg en de organisatie.
Je werkt vanuit een professionele houding en verlangt dit ook van de ander. Je bent in staat om empathie met een duidelijke, zakelijke houding te verbinden. De medewerkers van de school krijgen de ruimte om te leren en te groeien, vanuit de kerngedachte dat een school zich ontwikkelt vanuit gezamenlijkheid. Als directeur stuur je duidelijk op dit proces van gezamenlijkheid.
Je werkt op een cyclische manier, waarbij innovatie en borging dicht bij elkaar liggen. Voor de innovatie heb je kennis van hedendaagse onderwijskundige ontwikkelingen en je bent in staat om hier een herkenbare koers op te ontwikkelen. Bij deze manier van werken betrek en verbind je het team, waardoor iedereen zich verantwoordelijk blijft voelen voor de ontwikkeling van de school.
Kennis van toepasbare ICT mogelijkheden is in combinatie met de ontwikkeling op onderwijskundig gebied belangrijk voor de goede uitvoering van de taak, evenals kennis van de nieuwste lesmethodes. Kennis van en ervaring met de zorgstructuur, zowel inhoudelijk als procesmatig, is een must. Tevens ben je in staat om het onderwijs en de opvang in een doorgaande lijn met elkaar te verbinden.

Werken met mensen doe je van nature als vanzelfsprekend met plezier. Personeelsbeleid is voor jou een terrein waar je kennis en ervaring van hebt. Je staat tussen ouders, kinderen en het team en weet de mensen op een inspirerende manier aan je te binden. Je bent het gezicht van de school en vandaar uit de verbinding tussen de school en het dorp.

Op de beleidsterreinen word je ondersteund door het bestuurskantoor van de ISOB. Je maakt deel uit van het directieoverleg dat maandelijks plaatsvindt.
Kortom: de nieuwe directeur van De Wiekslag combineert visie met daadkracht en beschikt over empathisch vermogen. De directeur werkt vanuit eenheid en stuurt op de professionele kracht van het team en de teamleden en is hierin helder over de gegeven kaders. De directeur is het gezicht van de school en is in staat de verbinding met de ouders en de omgeving aan te gaan.

Functie eisen

Onze ideale kandidaat:

 • werkt en denkt op HBO+ niveau;
 • wil voor ouders toegankelijk en zichtbaar zijn en weet hoe dat te realiseren;
 • communiceert helder naar het team en de ouders;
 • verbindt de school met het dorp;
 • zoekt de samenwerking met het team en weet het team te verbinden;
 • toont leiderschap, geeft duidelijke kaders en heeft visie en weet dit uit te dragen;
 • beschikt over een open karakter, is positief ingesteld en stelt zich empathisch op en anderzijds treedt hij of zij zo nodig daadkrachtig en zakelijk op;
 • houdt medewerkers scherp, inspireert en zet hen in hun kracht;
 • heeft kennis van onderwijskundige ontwikkelingen, moderne lesmethoden en ICT ontwikkeling binnen het onderwijs;
 • heeft kennis van en ervaring met de zorgstructuur;
 • beschikt over pedagogische en didactische kennis m.b.t. de doorgaande leerlijn binnen het onderwijs en tussen opvang en onderwijs;
 • heeft bij voorkeur ervaring in een vergelijkbare leidinggevende functie;
 • wil zich voor langere tijd aan de school binden.

Arbeidsvoorwaarden

De benoeming gaat in op 1 april 2021. Salariëring en rechtspositie zijn conform de lopende CAO-PO.

Aanvullende informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Theo Jaspers, senior Associé van De Roo, telefoon 06 51164098 of kantoor 088-5522999.

Uw motivatiebrief met curriculum vitae ontvangen wij uiterlijk 10 januari 2021 via de solliciteer knop op deze pagina. Hier kunt u de gevraagde documenten uploaden.

Voor meer informatie over de organisatie verwijzen wij naar de website: www.obswiekslag.nl.

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Deel deze vacature
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial