Beleidsmedewerker HR PROOLeiden
Vacature ingevuld

PROOLeiden

Leiden

PO

Organisatieprofiel

De Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden, kortweg PROOLeiden, vormt het bestuur van vijftien openbare basisscholen: dertien reguliere scholen en twee scholen voor speciaal onderwijs. PROOLeiden verzorgt onderwijs aan circa 4.500 kinderen van 4 t/m 12 jaar in de stad Leiden en één school in Leiderdorp. Met bijna 540 medewerkers is PROOLeiden de grootste stichting (werkgever) voor primair onderwijs in Leiden. Stichting OBSG in Leiderdorp heeft 4 scholen met zo’n 70 personeelsleden en ongeveer 1000 leerlingen. PROO Leiden en de stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp (OBSG) gaan sinds 1 oktober 2017 als een personele unie veder.

Voor PROOLeiden en OBSG zijn wij per 1 oktober op zoek naar een enthousiaste en ambitieuze:

BELEIDSMEDEWERKER HR
(0,6 fte; schaal 10 cao PO)

Functie omschrijving Beleidsmedewerker HR PROOLeiden

Begeleiding
De beleidsmedewerker HR is op personeelsgebied de accountmanager voor de scholen. Hij of zij adviseert en begeleidt directeuren bij de uitvoering van vastgesteld (HR-)beleid op de scholen. Daarnaast is de beleidsmedewerker een vraagbaak voor personeelsleden op arbeidsvoorwaardelijk gebied.

Bemiddeling
Soms voert de beleidsmedewerker ook reflectie- en/of sparringsgesprekken, zoekt uitwegen bij conflicten tussen personeelsleden en leidinggevenden of bemiddelt daarin.

Beleidsontwikkeling
In de beleidsontwikkeling ontwikkelt en beschrijft de beleidsmedewerker zelfstandig beleid of ondersteunt het hoofd HR daarin. Dit op basis van zelfuitgevoerde informatieverzamelingen. Na de vaststelling van het beleid is de beleidsmedewerker medeverantwoordelijk voor de implementatie van het beleid in de organisatie.

Controle
Verder is de beleidsmedewerker HR verantwoordelijk voor de (administratieve) check op de uitvoering van wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden.

De beleidsmedewerker HR:

 • Stelt personeelsbeleid op, of onderdelen daarvan.
  De beleidsmedewerker vertaalt organisatiebeleid naar beleid op het gebied van HR. Daarnaast signaleert deze trends en knelpunten en informeert bestuur, hoofd HR of directeuren hierover.
  Dit alles op basis van verzamelde informatie, klankbordgegevens vanuit de organisatie en haalbaarheid. Uiteraard behoort implementatie en evaluatie mede tot de verantwoordelijkheid van de beleidsmedewerker.
 • Adviseert het management op HR-gebied.
  Dit geldt altijd voor trajecten op basis van wet- en regelgeving, maar ook op het gebied van het vastgestelde of afgesproken (HR)-beleid.
  Adviseert het management over de ontwikkeling en het aansturen van hun medewerkers.
  Dit kan gaan om het functioneren van medewerkers, maar ook het sturen op de ontwikkeling van die medewerkers op basis van hulpvragen van leidinggevenden. Uiteraard ligt bij vroegsignalering ook vaak het initiatief bij de beleidsmedewerker zelf. De beleidsmedewerker is dus vraagbaak, adviseur, begeleider en zo nodig bemiddelaar.
 • Adviseert en ondersteunt bij aanname en ontslag.
  De beleidsmedewerker ondersteunt bij werving & selectie, bij personeelsvoorzieningsvraagstukken en adviseert bijvoorbeeld over op te stellen profielen.
 • Adviseert over functioneringsgesprekken, beoordelingen, opleidingen.
 • Kort gezegd: de beleidsmedewerker HR adviseert op het gebied van inzet van elk bestaand personeelsinstrument. Daarbij kent deze de opleidingenmarkt en weet deze adequaat in te zetten.
 • Administreert personeelsinformatie en verzorgt rapportages daarover.
 • Dit gebeurt op het gebied van personeelscijfers, maar ook gegevens op het gebied van ziekteverzuim, mogelijke knelpunten en te organiseren oplossingen.

In het dagelijks werk van de beleidsmedewerker komen regelmatig de volgende rollen langs:

 • strateeg
 • bemiddelaar
 • vertrouwenspersoon
 • vraagbaak
 • intermediair
 • regelaar
 • coach
 • vernieuwer

Functie eisen Beleidsmedewerker HR PROOLeiden

Opleiding

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau.

Kennis en ervaring

 • Brede kennis op het gebied van personeelsbeleid en van relevante wet- en regelgeving op dat terrein.
 • Brede kennis van en inzicht in rechtspositionele regelingen, het arbeidsrecht voor onderwijspersoneel en daaraan verbonden procedures en systemen.
 • Inzicht in personeelsinstrumenten.
 • Inzicht in de organisatie en werkwijze van onderwijsorganisaties.
 • Vaardigheid in het adviseren over personele en rechtspositionele aangelegenheden.
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden.
 • Vaardigheid in conflicthantering.

Competenties

 • integriteit
 • sensitiviteit
 • organisatie-bewustzijn
 • analytisch denkend
 • motiverend
 • vernieuwend
 • inspirerend
 • zichtbaarheid

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een functie voor 0,6 fte. De functie is gewaardeerd in schaal 10 cao PO.

Aanvullende informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rikkert de Nooij, partner van De Roo, telefoon 06 4126 8686 of kantoor 088 5522 999.

Uw motivatiebrief met curriculum vitae ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk via de solliciteer knop op deze pagina. Hier kunt u de gevraagde documenten uploaden.

Voor meer informatie over de organisatie verwijzen wij naar de website: https://www.prooleiden.nl/ en https://www.obsgleiderdorp.org/.

Deel deze vacature
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial