Adviseur / medewerker HRM
Vacature ingevuld

het Keizer Karel College

Amstelveen en Uithoorn

VO

Organisatieprofiel

Stichting Keizer Karel bestaat uit twee scholen, het Keizer Karel College in Amstelveen en het Alkwin Kollege in Uithoorn. Het Keizer Karel College is een school voor gymnasium, technasium, atheneum en havo. Het Alkwin Kollege is een scholengemeenschap voor havo, atheneum en vwo+, waaronder gymnasium met een eenjarige brugperiode.

Voor Stichting Keizer Karel zijn wij op zoek naar een:

ADVISEUR / MEDEWERKER HRM
(0,6 – 0,8 fte, salaris indicatie schaal 10 of 11 Cao VO, vooralsnog voor 1 of 2 jaar)

Functie omschrijving Adviseur / medewerker HRM

De adviseur/medewerker HRM is een nieuwe functie binnen de Stichting Keizer Karel. Het wordt de uitdaging om de toegevoegde waarde aan te tonen.
De adviseur analyseert de bestaande behoefte tot verbetering, afstemming van het personeelsbeleid, is voortrekker in de beleidsontwikkeling HRM en daarbij adviseur van het CvB en signaleert daarbij de mogelijke knelpunten.
In de adviesrol ondersteunt de medewerker op meerdere niveaus diverse geledingen binnen de beide scholen van het SKK. Doel van de advisering en ondersteuning ligt primair op het gebied van visievorming, planvorming, innovatie, ontwikkeling en verbetering alsmede op het begeleiden van implementatieprocessen.
De adviseur is bekend met en/of verdiept zich in de ideeën met SHRM voor het VO zoals door de VO Raad en VO Academie geïnitieerd en verbindt dat met andere inzichten rond HRM en implementatie van nieuw beleid in schoolorganisaties.

Context
De adviseur/medewerker krijgt tot taak het personeelsbeleid en de instrumenten van beide scholen te harmoniseren. Daarnaast het HRM denken en -beleid in de scholen uit te bouwen, te ontwikkelen en te monitoren.
Duidelijke, consistente kaders en een gemeenschappelijke taal worden op Stichtingsniveau in samenspraak met het CvB en leidinggevenden ontwikkeld, geformuleerd en vastgesteld. Ten einde het proces kansrijk te maken is de betrokkenheid en deskundigheid van alle medewerkers vereist, van MT’s en medewerkers P&O in het bijzonder. Het organiseren en stimuleren van een professionaliseringstraject van deze laatste groepen is een onderdeel van de opdracht.
De medewerkers heeft eveneens een rol in het aansturen en verder ontwikkelen van de agenda op het gebied van opleiden, leren en professionaliseren. Alsmede t.a.v. met als uitgangspunt de doelstelling ‘samen leren en samen ontwikkelen’.
Bij elk van beide scholen is een medewerker P&O verantwoordelijk voor de uitvoering en digitalisering van het personeelsbeleid en de instrumenten.
De adviseur/medewerkwerker legt verantwoording af aan het College van Bestuur.

De adviseur:
• treedt op als strategisch sparringpartner van de scholen en van het College van Bestuur;
• initieert nieuwe, originele ideeën en begrijpt de samenhang van zaken t.a.v. van HRM en personeelsbeleid;
• is bekend met en heeft ervaring met het gedachtengoed van SHRM in het VO;
• werkt procesmatig, stelt projectplannen op beleidsniveau op en monitort de implementatie;
• is in staat visie en ontwikkelingen te vertalen in concrete stappen;
• opereert tactvol in het spanningsveld tussen de behoefte van de beide locaties en van de SKK als geheel;
• signaleert en analyseert ontwikkelingen en trends op het gebied van personeelsbeleid en HRM, relevante wet- en regelgeving, toezichtkaders en subsidiemogelijkheden;
• is in staat managementinformatie te verschaffen die de ontwikkelingen van de locaties kan ondersteunen;
• kan verbinden en de organisatie in beweging brengen;
• heeft een grote organisatie sensitiviteit;
• handelt diplomatiek, creëert harmonie en kan verleiden;
• is de spil in de contacten extern alsmede intern met medewerkers P&O, leidinggevenden in de scholen en het CvB;
• opereert als een teamspeler die binnen en buiten de eigen afdeling de samenwerking zoekt;
• stelt ambitieuze, haalbare doelen en realiseert die binnen de gestelde termijn.

Functie eisen Adviseur / medewerker HRM

• Minimaal een afgeronde hbo/wo-opleiding (bij voorkeur een opleiding HRM of een inhoudelijk vergelijkbare studie).
• Aantoonbare kennis van en affiniteit met (voortgezet) onderwijs.
• Ervaring als projectleider.
• Ambitie in beleidsadvisering en het bevorderen van eigenaarschap van anderen ten aanzien van HRM en onderwijs gerelateerde ontwikkelingen.
• Goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden.
• Een proactieve houding.

Wat vinden wij belangrijk
De adviseur/medewerker is een vakkundige, plezierige en tegelijkertijd stevige gesprekspartner die met visie op de kwaliteit van het onderwijs en HRM aan de slag gaat. Je hebt een goed ontwikkeld gevoel voor verhoudingen.

Onafhankelijk en rolvast – De HR adviseur/medewerker stelt zich onafhankelijk op. Dat betekent dat de medewerker/adviseur zich een beeld vormt van situaties, zich goed laat informeren en vervolgens tot conclusies komt. Daarbij gebruikt de hij/zij het opgestelde beleid en de gemaakte afspraken als kader. Natuurlijk spelen daarbij de eigen kennis en professionaliteit eveneens een rol. De HR-adviseur die we zoeken is niet star, maar wel strak; afspraak is afspraak.
De HR-adviseur/medewerker ondersteunt het management op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau. Daarbij houdt hij/zij zich bij zijn eigen rol: een kritische, hulpvaardige adviseur; hij/zij gaat niet op de stoel van de bestuurder zitten. De HR-adviseur is toegankelijk, verschaft informatie, treedt op als sparringpartner, is transparant in procedures en besluitvormingsprocessen. Hij/zij durft moeilijke besluiten toe te lichten en er aan vast te houden en kan relativeren en de-escaleren.

Deskundig adviseur – De nieuwe HR-adviseur/medewerker is een echte vakman/vakvrouw. Management en medewerkers kunnen vertrouwen op zijn/haar kennis; hij/zij dwingt daarmee én met de kennis van onderwijs en HRM in het VO respect af. De adviseur is oplossingsgericht, maar legt altijd verschillende keuzes voor.

Bouwen en implementeren – De HR-functie is in ontwikkeling. De ontwikkeling van het personeelsbeleid en HRM op beide scholen verschilt, zoals ook de cultuur op beide scholen anders is. Kaders, beleid en procedures worden schriftelijk vastgelegd. Van de nieuwe HR- adviseur/medewerker wordt verwacht dat de beleidsontwikkeling verder wordt voortgezet en de uitvoering begeleidt en evalueert. Dit vraagt van de adviseur een gestructureerde aanpak, waarbij hij/zij het overzicht behoudt en de voortgang bewaakt.

Arbeidsvoorwaarden

De functieomvang is 0,6 – 0,8 fte. Salaris indicatie schaal 10 of 11 Cao VO, vooralsnog voor 1 of 2 jaar.

Aanvullende informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rikkert de Nooij, partner van De Roo, telefoon 06 4126 8686 of kantoor 088 5522 999.

Uw motivatiebrief met curriculum vitae ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk via de solliciteer knop op deze pagina. Hier kunt u de gevraagde documenten uploaden.

Voor meer informatie over de organisatie verwijzen wij naar de website: https://keizerkarel.vo.web2work.nl/.

Deel deze vacature
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial