Reacties van onze opdrachtgevers

Zeer ervaren en kundige transitieleider

Opdracht Elly de Lorijn als Procesbegeleider & transitiemanager voor de opleiding Bedrijfskunde bij NHL Stenden Hogeschool

We hebben Elly de Lorijn ervaren als een zeer ervaren en kundige transitieleider die koersvast handelt in samenwerking met betrokkenen en de gestelde doelen weet te bereiken. De samenwerking met Elly was zeer prettig en vruchtbaar. Het team Bedrijfskunde heeft een volledige transitie doorgemaakt en kan nu verder met een inclusief werkend team en een prachtig curriculum.

Mevrouw W. Hooijenga, Directeur Academie International Business Administration / Mevrouw H. Koopmans, Hoofd HRM

 

NHL Stenden Hogeschool

Een goede luisteraar

Opdracht Teus de Vries als Jaarlaagcoördinator bij het Hermann Wesselink College – HWC

Mooie focus op onderwijsontwikkeling en de vraag hoe de functiemix daar een bijdrage aan kan leveren. Daarnaast is Teus een goede luisteraar, die op het juiste moment die vraag stelt die ook gesteld moet worden om mensen te prikkelen en ze mee te nemen in de opdracht die voorligt.

De heer B. Kozijn, Rector

 

 

Hermann Wesselink College – HWC

De juiste man op het juiste moment

Opdracht Koos van den IJssel als Voorzitter Raad van Bestuur a.i., gevolgd door Voorzitter Raad van Bestuur SGDHZW-in-liquidatie bij Scholengroep Den Haag Zuid-West – SGDHZW

Koos was voor ons de juiste man op precies het juiste moment; zeer ervaren met de onderwerpen die speelden en bekend met de spelers en de processen. Daardoor heeft onze aansluiting bij Lucas onderwijs in de laatste fase van het proces de goede boost gekregen en zijn we tot een succesvolle afronding gekomen.

Nicolet Dukker, Voorzitter Raad van Toezicht

 

 

Scholengroep Den Haag Zuid-West - SGDHZW

Elke dag een stukje beter

Opdracht Ingeborg Nietzman als Afdelingsleider havo/vwo bovenbouw a.i. bij O.S.G. Willem Blaeu:

Ingeborg heeft een goede invulling gegeven aan een zware interim klus als afdelingsleider havo/vwo bovenbouw. Ze heeft verstand van zaken en is ondernemend in het verbeteren van haar team, leerlingen en de school als geheel. Elke dag een stukje beter.
Als MT lid en collega is ze direct opgenomen in het team. Hierbij heeft ze een respectvolle en humorvolle basishouding.
Kortom een leuk mens om in je team te hebben en een die ondertussen ook nog resultaat zal leveren.

Niels Korf, plaatsvervangend rector O.S.G. Willem Blaeu

 

O.S.G. Willem Blaeu

In korte tijd veel werk verricht

Opdracht Danielle Wuisman als Teamleider VWO a.i. bij Carmel College Gouda:

Danielle was heel loyaal en heeft in korte tijd veel werk verricht. Ze was bovendien heel flexibel.

Hanneke Lugtenburg, Rector Carmel College Gouda

Carmel College Gouda

Hulp in een lastige tijd

Opdracht Bert Toebes als Afdelingsleider brugklassen en 2 vwo a.i. bij VCL:

De heer Toebes bevond zich in een lastigere situatie dan hem en andere betrokkenen vooraf duidelijk was. Desondanks heeft hij dat wat hem was opgedragen, namelijk het begeleiden van de mentoren van zijn afdeling, het contact onderhouden met ouders van de leerlingen uit de betreffende leerjaren en het deelnemen aan de grote schoolleiding goed gedaan. Zijn senioriteit en ervarenheid hebben menigeen geholpen een lastige tijd te doorstaan.

Martijn van Faassen, penningmeester bestuur VCL

 

Vrijzinnig Christelijk Lyceum

Gedegen interimmer

Opdracht Maarten Ebbing als Directeur a.i. SBO Het Kompas en De Statenschool:

Maarten is een gedegen interimmer die koers houdt en rust uitstraalt. Hij communiceert adequaat met de opdrachtgever.

Rob de Haan, Bestuurder a.i. OPOD

Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht OPOD

Ontspannen de balans opmaken

Opdracht Teus de Vries, heidag kunstsectie ISW Hoogland:

De coachingsdag voor onze sectie samen met Teus de Vries betekende voor mij in een ontspannen sfeer de balans opmaken. De verschillende activiteiten stelden ons in staat elkaars standpunten, overtuigingen en motivatie te zien en te begrijpen. Daar waar onze overtuigingen elkaar raakten kon een mooie visie op kunst en cultuureducatie worden opgesteld. Denken vanuit kwaliteiten en kansen laat de energie in onze sectie stromen. De dag ging veel te snel voorbij, maar op deze manier kunnen wij weer met plezier verder werken aan ontwikkelingen op onze werkvloer.

Astrid Smalheer, docent BV/ CKV ISW Hoogland