Inspectiebezoek op komst en de kwaliteit is niet op orde
admin
  1 min

Probleemstelling  
Een kleine PO-school scoort al ruim twee jaar onder de inspectienorm. De kwaliteit is niet op orde, de opbrengsten zijn te laag, het didactisch handelen is onvoldoende en er is weinig vooruitzicht op ontwikkeling. Naast dit kwaliteitsprobleem blijft de instroom achter en is de tussentijdse uitstroom groot. Ondanks uitgebreide verbetertrajecten blijft het niveau onder de maat en krijgt de zittende directeur het niet voor elkaar om het tij te keren. Er wordt een interim manager aangetrokken om de kwaliteit te verbeteren en om voor een positieve beoordeling tijdens het eerstvolgende inspectiebezoek te zorgen. 

Uitgangssituatie 
De interim manager treft een onrustig team aan. De werksfeer wordt als onprettig ervaren en er heerst een gevoel van onveiligheid binnen de school. Er vinden veel incidenten met leerlingen plaats en er is weinig grip op de situatie vanuit de leerkrachten, omdat er geen sancties zijn. Er is nauwelijks kwaliteitsbeleid en door alle voorgaande verbetertrajecten zijn de teamleden het overzicht kwijtgeraakt. 

Aanpak 
De interim manager gaat aan de slag en kiest een aanpak die direct voor duidelijkheid zorgt binnen het team. Alle plannen en documenten worden vervangen door een drie-stappen plan: 

1: Iedereen is veilig. 
Dit houdt in dat ongewenst gedrag niet langer wordt geaccepteerd. De interim manager zorgt voor heldere afspraken en maakt de leerkrachten duidelijk welke stappen zij in het vervolg kunnen ondernemen om ervoor te zorgen dat de lessen onverstoord door kunnen gaan. Daarnaast wordt het protocol schorsing-verwijdering afgestoft en structureel toegepast. 

2: Wij geven goede lessen. 
Om het team verder te ontwikkelen en het kwaliteitsbeleid te verbeteren, worden de leerkrachten frequent vrij geroosterd en worden ze direct geschoold in het toepassen van het Expliciete Directe Instructie Model (EDIM). 

3: Wij hebben plezier. 
Het team wordt bewust gemaakt van het effect van negatief praten en individuele invloed op de werksfeer. Door middel van directe feedback en voorbeeldgedrag kan er een positieve en professionele sfeer ontstaan. Het gemopper maakt plaats voor onderwijs gerelateerde gespreksonderwerpen. Ook worden er andere keuzes gemaakt, waardoor de werkdruk afneemt.   

Naast dit drie-stappen plan wordt er een (zorg)structuur opgezet om de ontwikkeling van de kinderen in kaart te brengen en bij te houden. De leerkrachten gaan hier een prominente rol in spelen. Ten slotte wordt er samen met het team, de leerlingen en de ouders een nieuwe marktpositionering geformuleerd. 

Resultaat
We zijn inmiddels vijf maanden verder en de inspectie is op bezoek. Dit keer zijn ze zeer 
tevreden. De verbeterde opbrengsten, het didactisch handelen en het vooruitzicht op ontwikkeling zorgen voor een (ruime) voldoende. Met name de professionele- en lerende cultuur binnen de school worden als positief ervaren. Een jaar later wordt de school tijdens het inspectiebezoek beoordeeld met een goed. Kortom, laat het volgende inspectiebezoek maar komen, de kwaliteit is op orde. 

Staat de inspectie binnenkort bij u op de stoep en is de kwaliteit nog niet op orde? Neem gerust contact op. Ons team staat voor u klaar.  

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial