Deelname RIM
admin
  1 min

De Roo is een van de zestien bureaus die aangesloten is bij de Raad voor Interim Management en daarmee voldoet aan de overeengekomen kwaliteitscriteria van deze netwerkorganisatie. Een RIM-bureau staat borg voor optimale en kwalitatief hoogwaardige dienstverlening, tegen de juiste prijs. Hoe we dat doen, staat in meer detail beschreven in onze RIM-code. In het kort:

  1. Zorgvuldig intakeproces inclusief toetsing en formulering van de probleemstelling
  2. Hoogwaardige en persoonlijke selectie van interim professionals ;
  3. Marktconforme condities, heldere contracten.
  4. Gedegen uitvoering op basis van plan van aanpak, evaluatie-momenten, back-up en schaduwmanagement.

Elk jaar bespreken we binnen de RIM onze strategie. In drie werkgroepen komen de verschillende thema’s aan bod. Op dit moment is er een werkgroep Governance, waar de Wet DBA, de WNT en de modelovereenkomst centraal staan. De werkgroep Ons Vak houdt zich bezig met onze gedragscodes en de verschillende fasen in het interim proces. Binnen de werkgroep Marktontwikkeling & Innovatie besteden we aandacht aan assessments en een marktonderzoek gericht op interim-management.

Voorzitter van de RIM is Desirée Simons van De Roo, Zij zal ik de komende jaren sturing geven aan de verdere ontwikkeling van de genoemde thema’s, de rol van zzp’ers en het ontwikkelen van een kwaliteitskeurmerk waarmee interim managers van een RIM bureau zich duidelijk onderscheiden van andere spelers.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial