Statement naar Tweede Kamer over zzp-beleid door o.a. RIM
Elise Imhof
  1 min

De Roo is medeoprichter en momenteel ook weer voorzitter (Désirée Simons, partner De Roo) van de Raad voor Interimmanagent. Zo proberen wij achter de schermen een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van ons vakgebied en tegelijkertijd op te komen voor de belangen van interimmanagers.
De onduidelijke regelgeving voor zzp’ers is ons al lange tijd een doorn in het oog. De overheid probeert begrijpelijk maar krampachtig, op te komen voor de belangen van laaggeschoolde zzp’ers.
Hoger opgeleide zzp’ers, zoals interim managers, hebben hier geen behoefte aan en dreigen te worden belemmerd in de vrije uitoefening van hun beroep en ondernemerschap. De model-contracten, die momenteel gehanteerd worden zijn weliswaar niet optimaal, maar vooralsnog het beste voor deze doelgroep.
Samen met nog enkele brancheorganisaties, heeft de RIM nu een statement en advies voor meer modernisering van wet en regelgeving met betrekking tot de zzp’ers in relatie tot de huidige arbeidsmarkt uitgebracht. De kern van het advies aan Den Haag is: maak het niet nodeloos ingewikkeld en zorg voor wetgeving die past bij een flexibele arbeidsmarkt. Richt je niet op het terugdringen van het aantal zelfstandigen maar op modernisering van de wetgeving passend bij de vraag van deze tijd.

Klik hier voor het volledige statement

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial