NPO – Handreiking verantwoording Nationaal Programma Onderwijs
Elise Imhof
  1 min

Recent is er vanuit het ministerie van OC&W een handreiking verantwoording Nationaal Programma Onderwijs verschenen. Het grootste deel van deze verantwoording gaat over de verantwoording van de beschikbaar gestelde middelen en zal snel bij de financiële afdeling/ medewerkers van de school of stichting terecht komen.

Echter voor elke rector of directeur is het van belang om hier zelf aandacht aan te schenken daar er diverse vragen op BRIN nummer verantwoord moeten worden, zowel financieel als niet financieel.

U kunt hier de verantwoording downloaden

Het schoolbestuur moet in het jaarverslag aandacht besteden aan de verantwoording:
Er wordt van het schoolbestuur verwacht dat zij jaarlijks via het jaarverslag verantwoording aflegt over de uitvoering en resultaten van de schoolprogramma’s en de besteding van de middelen. Het bestuur verantwoordt zich gedurende de looptijd van het NPO in het jaarverslag over de gemaakte keuzes van de inzet van de middelen. Hiervoor zal het NPO worden aangemerkt als een ‘maatschappelijk thema’, waarover een schoolbestuur zich (op bestuursniveau) nader moet verantwoorden in het bestuursverslag. Het maatschappelijk thema ‘Corona’ wordt zo per 2021 vervangen voor ‘Nationaal Programma Onderwijs’. De gegevens daarvoor moeten worden aangeleverd via XBRL

  • Welke eerste resultaten gemeld kunnen worden die behaald zijn met het schoolprogramma / de inzet van NPO-middelen. Dit zal beperkt zijn voor de verantwoording over 2021, omdat het jaarverslag over alleen de laatste 5 maanden van 2021 gaat.

Deze laatste vraag zal door de scholen beantwoord moeten worden en daar moet nagedacht worden over een onderbouwing van de resultaten.

Op BRIN-niveau moeten de volgende vragen beantwoord worden:

  • Heeft er een schoolscan plaatsgevonden? (JA/NEE)
  • Is er in aanloop naar de besluitvorming over het schoolprogramma gesproken met ouders, leerlingen en leraren? (JA/NEE)
  • Heeft de MR ingestemd met het voorstel voor de besteding? (JA/NEE)
  • Welke middelen zijn op schoolniveau (BRIN) ingezet voor welke soort interventie? Daarbij zullen middelen moeten worden toegewezen aan de volgende categorieën, ook terug te vinden op de menukaart.

De vraag naar resultaten van de interventies en de vragen om de middelen op BRIN niveau te verantwoorden per interventie zijn uiteraard op schoolniveau prima te combineren.

Heeft u vragen? Neem contact op met Steven Mijnsbergen, partner De Roo, smijnsbergen@deroo.nl

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial