Nationaal Programma Onderwijs is een kans
Elise Imhof
  1 min

De extra gelden die beschikbaar worden gesteld voor het wegwerken van de achterstanden of vertragingen van de leerlingen of studenten zijn een kans voor het onderwijs om de uitgezette koers te versnellen of bij te stellen. Een goede visie op de toekomst van het onderwijs op de instelling is uiteraard een voorwaarde. Het NPO biedt de mogelijkheid om veranderingen die passen bij de koers in een versnelling te brengen of de koers (tijdelijk) aan te passen. Belangrijk is om in de gaten te houden dat het NPO een incidentele oplossing is voor een incidenteel probleem. Echter kunnen bepaalde veranderingen wel duurzaam worden ingezet of duurzaam blijken en blijvend worden ingevoerd.

Het is daarom verstandig om bij deze incidentele oplossing een aantal veranderprincipes te hanteren:

Keep It Simple: KIS principe:

 • Sluit aan bij de uitgezette koers en maak zaken niet te complex.

Werk doelgericht:

 • Vertrek vanuit een concrete, schooleigen visie op onderwijskwaliteit.
 • Stel deze visie tijdelijk bij indien noodzakelijk.

Neem tijd voor de beginanalyse:

 • Vermijd de actiereflex.
 • Maak onderscheid tussen collectieve vertragingen en individuele vertragingen.
 • Waar staan we, hoe weten we dat?
 • Waar willen we naar toe en zijn we het daar over eens?

Bepaal concrete meetbare doelen:

 • SMART
 • Spreek ook resultaatverwachtingen uit

Maak keuzes:

 • Less is more.
 • Veel impulsen uit de maatschappij en beroepspraktijk zijn relevant, maar je kunt als school niet alles (tegelijk) oppakken.
 • De visie is leidinggevend

Gebruik data:

 • Onderzoek, reflecteer en gebruik data om je eigen handelen en aannames kritisch in vraag te stellen.
 • Data zijn alle gegevens die meewegen; harde en softe data zijn van belang.

Verander systematisch:

 • Er is tijd en energie nodig om veranderingen grondig te plannen, uit te voeren, bij te sturen en duurzaam te maken.
 • Onderzoek de resultaten t.o.v. van de beginanalyse (=0-punt).

De uitdaging voor het onderwijs is zeer groot, maar de mogelijkheden om hier op een mooie wijze invulling aan te geven zal ons allen prikkelen en stimuleren. Het issue van het vinden van de juiste resources voor de uitvoer van het programma wordt hopelijk op landelijk niveau aangepakt.

Veel succes en met vragen kunt u altijd bij de Roo terecht.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial