Interim management en crisismanagement
admin
  1 min

De partners van De Roo zijn vanuit hun functie allemaal tevens schaduwmanager van een aantal interim opdrachten. Die opdrachten lopen natuurlijk uiteen wat betreft sector, niveau en complexiteit. Echter, vanaf half maart jl. was er één grote gemene deler: iedereen moest, vanwege de coronamaatregelen, overschakelen op crisismanagement. Dat leverde interessante gesprekken op.
Wat meteen opviel en we natuurlijk ook wel wisten, was dat crisismanagement en interim management sterk in elkaars verlengde liggen. Vaak is er een heftige aanleiding om een interimmer in te zetten en meestal zoekt de opdrachtgever naar een sterke en ervaren kandidaat om een lastige situatie het hoofd te bieden. Niet zelden blijkt die situatie dan in de praktijk ook nog eens erger te zijn en kan er zelfs over een crisis worden gesproken.

Interim managers met veel ervaring groeien op die manier eigenlijk vanzelf door tot gekwalificeerd crisismanager. Dat zagen we ook gebeuren in de afgelopen maanden.
Door de veranderende omstandigheden moesten onze interim managers plotseling schakelen en dat leverde nergens problemen op. Integendeel, veel opdrachtgevers waren blij dat ze een ervaren leidinggevende hadden binnengehaald en verlengden liever het contract dan door te gaan met zoeken naar een nieuwe vaste kracht.
Er moest natuurlijk ook nogal wat gebeuren! Eerst zouden de scholen openblijven, ondanks het besmettingsgevaar. Daarna moesten alle scholen plotseling dicht en moest de omslag naar online lesgeven gemaakt worden. In heel Nederland is dat boven verwachting goed en vooral snel gelukt. Veranderingen in het onderwijs kunnen dus wel degelijk snel!
Nu gaan de scholen weer voorzichtig en voor een deel open. Dat doet wederom een beroep op de creativiteit in de sector. En dat die er is, is nu wel aangetoond.

Veel scholen schakelen nu over naar hybride onderwijs. Ze houden online in stand wat goed ging en halen de leerlingen weer naar school voor vakken en activiteiten die ècht contact vereisen.

En de onderwijsresultaten? De gevolgen van alle aanpassingen zijn moeilijk te beoordelen. Wat wèl vast staat, is dat de slagingspercentages dit jaar veel hoger liggen dan normaal. Critici zullen zeggen dat dit komt omdat het centraal schriftelijk examen is vervallen en dat leerlingen er doorheen zijn geholpen. We horen echter ook geluiden dat leerlingen wel degelijk goed gewerkt hebben vanuit huis en dat zij de persoonlijke (online) begeleiding van docenten/mentoren erg hebben gewaardeerd.

Hoe je het ook wendt of keert, als we later terugkijken op deze nare en voor velen verdrietige periode, zullen we zeker concluderen dat we in een extreem korte tijd heel veel hebben geleerd, waar we in het onderwijs nog heel lang plezier van zullen hebben.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial