Het belang van interimmanagement
Elise Imhof
  1 min

De coronacrisis heeft ons geleerd, dat juist in moeilijke tijden interimmanagers extra nodig zijn. Zo werd er door veel opdrachtgevers een beroep op ons gedaan om opdrachten te verlengen, omdat ze de inzet van de tijdelijke versterking juist nu niet konden missen.
Het aantal verandermomenten wàs en ìs dan ook groter dan ooit tevoren. Zelfs nu, vlak voor de zomer, eist de minister nog een organisatieomslag van de middelbare scholen, zodat de leerlingen nog een paar weken gezamenlijk les krijgen.
En dan moet er straks natuurlijk weer overgeschakeld worden naar ‘normaal’ en de (al of niet vermeende) achterstanden moeten worden weggewerkt, het Nationaal Programma Onderwijs moet vorm krijgen, enzovoort.
Het kabinet geeft het onderwijs hiervoor een unieke en ongekende financiële impuls. Regulier onderwijspersoneel en ook leidinggevenden zijn nog steeds schaars. Dat betekent dat er zeker weer een beroep gedaan gaat worden op onze interimmanagers. Dat blijven wij op de van ons bekende, zorgvuldige wijze doen. Bij een vraag zoeken we eerst intern naar de in onze ogen meest passende kandidaat, die we vervolgens telefonisch benaderen. Dit zorgt, volgens onze kwaliteitsenquêtes in vrijwel alle gevallen, voor uitstekende matches. Tegen onze associés zeggen we dan ook: we hopen binnenkort weer een beroep op je te kunnen doen en dan natuurlijk te horen dat je (snel) beschikbaar bent.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial