Ervaring Steven Mijnsbergen, rector a.i. VCL en partner De Roo
admin
  1 min

Het VCL is een school voor Havo-Atheneum-Gymansium met 850 leerlingen in Den Haag.
Als Interim rector van het VCL werd ik net als jullie geconfronteerd met de situatie in het Voortgezet onderwijs in tijden van de corona crisis. Na de beproevingen van de sluiting van de school en het afschaffen van de centrale examens met alle perikelen eromheen kwam de grootste uitdaging; heropening van de school. 
Op basis van de ervaringen met het online lesgeven via het Google platform en het digitaal afnemen van diverse schoolexamens de afgelopen weken was het voor alle medewerkers duidelijk dat we de goede zaken van het fysiek en online onderwijs aan elkaar wilden knopen. Circa 80 % van de reguliere lessen werden online verzorgd op basis van het bestaande rooster. Docenten hebben de vrijheid gekregen te kiezen voor diverse online werkvormen tijdens de Google Meets. Een hoorcollege, groepswerk, individuele ondersteuning, etc. ondersteund door een redelijke mate van zelfwerkzaamheid van de leerlingen via opgegeven werk en opdrachten.

Na diverse gespreken met het personeel en de MR is gekozen voor een hybride systeem. Naast de online lessen verzorgen we voor de klassen 1,2 en Vwo 4 diverse dagdelen fysieke lessen met de hele klas in de grote ruimtes die in het schoolgebouw beschikbaar zijn. Door over te stappen naar verkorte roostertijden is ruimte gecreeerd om in de middag extra lessen voor specifieke doelgroepen te organiseren.  Voor havo 3 en Vwo 3 doen we dit in de vorm van lessen in de gekozen profielvakken en we bieden extra ondersteuning voor voorexamen leerlingen met het oog op de komende schoolexamen toetsen aan het eind van het jaar. Docenten werken wisselend vanuit huis en op school en kunnen ook tussen fysieke lessen door online lesgeven vanuit het schoolgebouw.
Op deze manier maken we gebruik van de mogelijkheden van fysiek onderwijs en online onderwijs, benutten we zo veel mogelijk alle ruimtes in het gebouw en bieden we een specifieke groep leerlingen extra ondersteuning. Zeker voor de voorexamenleerlingen zeer van belang. 


Zo ziet een corona proef aula eruit op het VCL

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial