De kracht van hefbomen
Elise Imhof
  1 min

Je bent leider van een school die goed draait. Het schoolplan zit goed in elkaar, de kwaliteit van de lessen is in orde, leerlingen en ouders zijn tevreden. Kortom, de basis is op orde.
Maar toch. Je wilt meer: uit je collega’s, uit het onderwijs, uit het schoolplan. De jaarlijkse stoelendans voor LC en LD start over een aantal maanden weer, de tevredenheid van medewerkers vraagt voortdurend aandacht. Je besluit om de toewijzing van de LC en LD schalen als hefboom te gebruiken.

Je verzamelt in – en extern een aantal creatieve geesten en geeft ze de opdracht om deze hefboom vorm te geven. Binnen no time heeft dit team een route uitgestippeld die:

 • thema’s uit het schoolplan levend maakt in de hoofden en harten van de docenten
 • de juiste kwaliteit aan de juiste opdracht koppelt
 • draagvlak in de organisatie creëert
 • collega’s kansen biedt om zich te ontwikkelen en te onderscheiden
 • een kwaliteitsimpuls geeft aan het onderwijs

Hoe ziet dit er concreet uit?

Hermann Wesselink College Amstelveen, November 2020.
De creatieve geesten hebben aan acht thema’s uit het schoolplan een concrete opdracht gekoppeld. Iedere opdracht is helder omschreven met een doelstelling en een waardering in LC of LD. Iedere opdracht is weer een hefboom op zich die kwaliteit verhogend werkt.
Deze opdrachten worden als vacatures met het docententeam gecommuniceerd. Iedere docent kan op één van de acht vacatures solliciteren.

De procedure, die in goede afstemming met de MR is opgesteld, bevat de volgende onderdelen:

 • Sollicitatiebrief
 • CV
 • Management Drives test
 • Sollicitatiegesprek met de Benoemings Advies Commissie, die een afspiegeling is van het team.
 • Voor benoemde kandidaten een doelstellingengesprek
 • Voor afgewezen kandidaten een ontwikkelgesprek

Resultaat is dat sterke kandidaten benoemd zijn in LC of LD. Zij vervullen hun taak van kartrekker, inspirator, realisator met verve. Een cohort van hefbomen is ontstaan: enthousiaste, gedreven en sterke docenten die een inspirerende, kwaliteit verhogende beweging bewerkstelligen.
Met de afgewezen kandidaten zijn ontwikkelgesprekken gevoerd naar tevredenheid van de betrokken docenten. Wellicht dat zij in de toekomst ook een hefboom kunnen worden. Het perspectief daarop is er.

Wilt u meer weten of wilt u dit ook voor uw eigen organisatie?
Neem dan contact op met:
Bert Kozijn, Rector Hermann Wesselink College, 020 – 6459751, koz@hethwc.nl
Teus de Vries, partner De Roo, 06 – 40 10 55 11, tdevries@deroo.nl

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial