Webinar de Praktijk van ontwikkelgericht leiderschap – Louis Steeman
Elise Imhof
  1 min

Op 7 april jl. heeft Louis Steeman de 70 deelnemers aan het webinar op basis van zijn boek “ De kracht van niet-weten” meegenomen op een reis door de praktijk van ontwikkelgericht leiderschap. Onderweg is Louis ingegaan op het leidinggeven aan een transformatie vanuit de essentie en hoe om te gaan met tegenwerkende krachten in de onderstroom. Het reflecteren op concrete gebeurtenissen om samen de toekomst vorm te geven is hierbij van cruciaal belang, waarbij Louis altijd uitgaat van eigenaarschap en verantwoordelijkheid. Uit de vele reacties blijkt dat de vele praktijkvoorbeelden die Louis meenam in zijn verhaal ervoor zorgden dat de deelnemers werden geprikkeld en gestimuleerd om de visie van Louis in de dagelijkse praktijk uit te proberen.

Meer informatie is terug te vinden op de website : www.Louissteeman.nl