Webinar: ‘De kracht van niet-weten’
Elise Imhof
  1 min
Louis Steeman

De Roo Webinar

"De kracht van niet-weten”

Woensdag 7 april 2021 19.30 uur

Inspiratiesessie van Louis Steeman* gebaseerd op zijn boek “ De kracht van niet-weten”.

Louis zal tijdens deze sessie ingaan op actuele vragen rondom het thema: de praktijk van ontwikkelgericht leiderschap.

Louis zal de volgende vragen op een losse wijze verbinden met het centrale thema;

  • Wat betekent eigenaarschap en verantwoordelijkheid dicht bij de uitvoering voor je rol als leidinggevende?
  • Hoe om te gaan met tegenwerkende krachten in de onderstroom?
  • Onderwijs in transformatie: hoe leiding te geven vanuit de essentie?
  • Hoe te reflecteren op concrete gebeurtenissen met als doel om samen de toekomst vorm te geven?

Meld je aan voor de webinar door een mail te sturen naar Elise Imhof: eimhof@deroo.nl.

De webinar zal plaatsvinden via Teams. Er zijn geen kosten aan verbonden.

*Louis Steeman is een ervaren interim-leidinggevende, trainer, coach en procesbegeleider in onderwijsorganisaties en heeft ruime ervaring met systemisch werk. Louis Steeman ontwikkelde het concept ‘ontwikkelingsgericht leiderschap’. Deze vorm van leiderschap is er specifiek op gericht de onderstroom in de organisatie/ cultuur te verbinden met de onderwijskundige en organisatorische ontwikkelingen van de school. In mei 2019 verscheen zijn boek: ‘De kracht van niet-weten, ruimte voor ontwikkeling’. Over leiderschap in tijden van transformatie.