Leiden/Leiderdorp
Meer details

Teamleider /Beleidsmedewerker Huisvesting

Vacature ingevuld
Vervuld

Organisatieprofiel

De Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden, kortweg PROOLeiden, vormt het bestuur van vijftien openbare basisscholen: dertien reguliere scholen en twee scholen voor speciaal onderwijs. PROOLeiden verzorgt onderwijs aan circa 4.500 kinderen van 4 t/m 12 jaar in de stad Leiden en één school in Leiderdorp. Met bijna 540 medewerkers is PROOLeiden de grootste stichting (werkgever) voor primair onderwijs in Leiden. Stichting OBSG in Leiderdorp heeft 4 scholen met zo’n 70 personeelsleden en ongeveer 1000 leerlingen. PROOLeiden en de stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp (OBSG) gaan sinds 1 oktober 2017 als een personele unie verder.


Voor PROOLeiden en OBSG zijn wij op zoek naar een enthousiaste en ambitieuze:

TEAMLEIDER/BELEIDSMEDEWERKER HUISVESTING (0,8 – 1,0 fte)
(schaal 11 CAO PO, max. € 4.509,-- bruto p/mnd.)

Een uitdagende functie voor iemand die ervaring heeft met het (facilitair) beheren, onderhouden en ontwikkelen van (school)gebouwen en/of maatschappelijk vastgoed.

De functie van Teamleider/Beleidsmedewerker Huisvesting wordt momenteel ingevuld door een medewerker die een ander takenpakket zal gaan invullen. Hij blijft beschikbaar om de nieuwe Teamleider Huisvesting in te werken.

Functie omschrijving Teamleider /Beleidsmedewerker Huisvesting

Taken en verantwoordelijkheden

 • Je bent het eerste interne en externe aanspreekpunt voor alle huisvestingszaken en adviseert op het gebied van huisvesting, (ver)bouw, beheer en onderhoud.
 • Je ontwikkelt plannen met betrekking tot nieuwbouw, verbouw en uitbreiding van gebouwen en de (technische) inrichting ervan en stelt in overleg met de Controller kostencalculaties op of laat deze opstellen.
 • Je ontwikkelt integraal huisvestingsbeleid voor de stichting in relatie tot onderwijskundige vernieuwingen en in samenhang met de andere domeinen binnen het bestuursbureau.
 • Je analyseert door de gebruikers ingediende vernieuwings- of vervangingsaanvragen op technische haalbaarheid, doelmatigheid en wenselijkheid, alsmede op de budgettaire gevolgen ervan (dit laatste in overleg met de Beleidsmedewerker financiën).
 • Je bent (mede) verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren, monitoren en aanpassen van het meerjarenonderhoudsplan (MOP).
 • Je coördineert klein onderhoud en stuurt functioneel de Medewerker Huisvesting aan die de uitvoerende werkzaamheden op de scholen verricht.
 • Je zorgt mede voor de voorbereiding van verbouw en nieuwbouw van scholen en voor de planning, voortgang en kwaliteit van onderhouds- en huisvestingsprojecten.
 • Je voert overleg met aannemers, onderhoudsbedrijven en de lokale overheid over huisvestingszaken.
 • Je voert overleg met leveranciers, fabrikanten, bedrijven en gebruikers van de gebouwen en terreinen over te leveren goederen of diensten.
 • Je verzorgt (mede) de aanbestedingen en adviseert en beheert de (collectieve) onderhouds- en facilitaire contracten op huisvestingsgebied.
 • Je stelt het Arbo- en veiligheidsbeleid op en voert deze uit.
 • Je draagt zorg voor het toezien op de uitvoering van Arbotaken, de beveiliging, bewaking en verbruiksvergunningen van scholen.

Voor de komende tijd liggen er voor de Teamleider/Beleidsmedewerker Huisvesting extra uitdagingen op het gebied van:

 • Het huisvestingsbeleid van PROOLeiden/OBSGLeiderdorp vraagt om een kwaliteitsimpuls in de richting van Strategisch Huisvestingsbeleid.
 • In toenemende mate zal samenwerking met andere onderwijs- of zorgaanbieders worden gezocht die van invloed zijn op de inrichting en vormgeving van huisvesting (bijvoorbeeld de brede school Arcade, IKC’s, nieuwbouw Telders/Campus Kiljanpad). Daarnaast gaat de Teamleider Huisvesting werkzaamheden uitvoeren voor onderwijspartners die zoals PROOLeiden gehuisvest zijn in het Huis van het Onderwijs (gezamenlijk bestuursbureau/kantoor van Leidse onderwijsinstellingen).

Functie eisen Teamleider /Beleidsmedewerker Huisvesting

Opleiding

 • Een afgeronde opleiding vastgoed, facilitair management en/of bouwkunde.

Kennis en ervaring

 • Je hebt kennis en ervaring, bij voorkeur in het onderwijs (geen harde vereiste).
 • Je hebt ervaring met vastgoed/huisvesting bij voorkeur in of voor het onderwijs (bijvoorbeeld vanuit een gemeente of adviesbureau).
 • Je hebt kennis op het gebied van (ver)bouw, huisvesting, inrichting en beheer van (school)gebouwen of wel maatschappelijk vastgoed.
 • Je hebt algemeen theoretische en praktisch gerichte kennis van huisvesting en onderhoud van (school)gebouwen.
 • Je hebt kennis van relevante wet- en regelgeving op het gebied van huisvesting en inrichting, beheer en onderhoud van (school)gebouwen.
 • Je hebt kennis van de arbo-, milieu- en veiligheidswetgeving en van (de werking van) de technische installaties binnen de gebouwen en inzicht in materiaalspecificaties.

Gedragscriteria en vaardigheden

 • Je bent vaardig in het voeren van overleg en onderhandelen met aannemers, leveranciers, bedrijven en fabrikanten, gemeentelijke instanties e.d.
 • Je kunt uitstekend projectmatig werken.
 • Je bent vaardig in het beoordelen van financiële en technische consequenties van onderhoudsprojecten en van vernieuwings- of vervangingsaanvragen.
 • Je hebt een professionele houding en je hebt een voorbeeldfunctie voor de organisatie.
 • Je bent iemand die actief is en op een enthousiaste manier de samenwerking zoekt met de scholen en de medewerkers op het bestuursbureau.
 • Je bent voor een relatief klein bestuursbureau - waar je veel verantwoordelijkheid krijgt - ook pragmatisch ingesteld en gewend zelf operationele werkzaamheden uit te voeren.

Competenties

 • Adviesvaardig
 • Coördineren
 • Communicatief
 • Onderhandelen
 • Projectmatig werken

Arbeidsvoorwaarden

Deze functie is gewaardeerd in schaal 11, afhankelijk van de kennis en ervaring, conform de CAO PO, maximaal € 4.509,-- bruto per maand bij een fulltime aanstelling
Het betreft een dienstverband voor 0,8 - 1,0 fte met een tijdelijke benoeming voor 1 jaar en bij goed functioneren zicht op een vast dienstverband.

Aanvullende informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Rikkert de Nooij, partner van De Roo, telefoon 06 4126 8686 of kantoor 088 5522 999.

Je motivatiebrief met curriculum vitae (als Word document) ontvangen wij graag zo spoedig via de solliciteer knop op deze pagina. Hier kunt u de gevraagde documenten uploaden.

Voor meer informatie over de organisatie verwijzen wij naar www.prooleiden.nl

Locatie

Leiden/Leiderdorp

Opdrachtgever

PROOLeiden-Leiderdorp

Contactpersoon

Rikkert de Nooij
T: +31 88 5522 999
M: +31 6 4126 8686

Vacatures

Vacatures