Volendam
Meer details

Rector Don Bosco College

Vacature ingevuld

Organisatieprofiel

Het Don Bosco College is een brede scholengemeenschap met alle onderwijsvormen onder één dak. Door het aanbieden van alle profielen binnen zowel VWO, HAVO en VMBO-theoretisch en een aantal gevarieerde profielen binnen VMBO-basis-kader en gemengd, krijgt elke leerling de kans een eigen weg te kiezen. Alles voor een optimale voorbereiding op een succesvolle toekomst.

Dit proces wordt op een professionele manier uitgevoerd, waarbij veel aandacht is voor de individuele leerling. Hierbij ligt de nadruk bij de VMBO-leerlingen op praktische vaardigheden en oplossingsgericht werken, terwijl de HAVO- en Vwo-leerlingen aan de slag gaan met een uitdagend programma ‘voorbereidende wetenschappelijke vaardigheden’, met als doel de juiste vaardigheden en diploma’s voor een vervolgstudie aan een gewenste universiteit, HBO of MBO.

De school maakt deel uit van de Stichting Katholiek Onderwijs Volendam, samen met een school voor speciaal basisonderwijs en 8 basisscholen in Volendam.
De stichting wordt geleid door één bestuurder. Er vindt regelmatig overleg plaats tussen de bestuurder, de rector en de bovenschools manager primair onderwijs.
De schoolleiding bestaat uit een rector, een conrector en vier afdelingsleiders. Met ongeveer 1370 leerlingen en 190 betrokken en enthousiaste medewerkers is het Don Bosco College een school op een overzichtelijke locatie in Volendam, waarin leerling en leraar zich in een veilige en inspirerende omgeving kunnen ontwikkelen. De binding en de relatie met Volendam is sterk.
De school zit in een krimp regio. De nieuwe rector zal sturing moeten geven aan het reeds ingezette beleid van verkleining van de formatie.

Voor het Don Bosco College zijn wij per 1 augustus 2020 op zoek naar een daadkrachtige en verbindende:

RECTOR M/V
(0,8 – 1,0 fte)

Iemand die oog heeft voor de organisatie, kan focussen en afmaken en empathisch, maar ook daadkrachtig is. En die kan optreden als boegbeeld, zowel naar binnen toe als naar de omgeving.

Functie omschrijving Rector Don Bosco College

Op dit moment is de school volop in beweging en ligt er een uitdagende opdracht voor de nieuwe rector.

Taken en verantwoordelijkheden
• De rectorstaken en bevoegdheden uitvoeren en de dagelijkse gang van zaken op de school coördineren.
• Integraal verantwoordelijk voor vormgeving en uitvoering van het strategisch beleid.
• Zorgdragen voor een heldere visie, koers en onderscheidende positionering van de school.
• Het versterken van een gezamenlijke professionele cultuur ten behoeve van kwalitatief goed onderwijs.
• Het bouwen van een stevig onderwijskundig en organisatorisch fundament ten behoeve van huidige en toekomstige ontwikkelingen.
• Aandacht voor de bedrijfsmatige processen op het gebied van personeel, formatie en financiën.
• Financiën onder de gegeven omstandigheden van een dalend leerlingaantal en een boventallige personeelsformatie onder controle houden.
• Focus op realistische leerling prognoses, analyses en proactieve wervingsactiviteiten.
• Consequente ontwikkeling van een kwaliteitscultuur en professionele aanspreekcultuur.

Functie eisen Rector Don Bosco College

• Aantoonbaar academisch werk- en denkniveau.
• Bewezen leiderschapservaring in een directiefunctie in het onderwijs.
• Grote interesse in de leerlingen en de omgeving van onze school.

Kennis en ervaring
• Brede kennis van onderwijsstructuur en beleid.
• Visie op maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen.
• Ervaring in financieel beheer en beheersmatige processen.
• Ervaring in lesgeven is een pré.

Onze nieuwe rector
• is het nieuwe boegbeeld van de school en is in staat relevante netwerken op te zetten en te onderhouden;
• is een enthousiasmerend, verbindend en toegankelijk leider;
• neemt en geeft verantwoordelijkheid;
• communiceert helder op alle niveaus, zowel naar binnen als naar buiten;
• is gericht op samenwerking met schoolleiding en lerarencollege;
• is besluitvaardig en daadkrachtig.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een aanstelling van 0,8 à 1,0 fte. Salariëring is afhankelijk van ervaring en expertise, conform schaal 15 CAO-VO. Op de aanstelling is de CAO-VO van toepassing. Belangstellenden kunnen de uitgebreide functiebeschrijving uit het functieboek opvragen.

Aanvullende informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Freek Polter, partner van De Roo, fpolter@deroo.nl of 06 51 78 23 80

Uw motivatiebrief met curriculum vitae ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk maandag 30 maart 2019, via de solliciteer knop op deze pagina. Hier kunt u de gevraagde documenten uploaden.

Voor meer informatie over de organisatie verwijzen wij naar de website:
https://donboscocollege.com

Belangrijke data:

Voordracht kandidaten: Donderdag 9 april
Eerste ronde selectiegesprekken: Woensdag 15 april
Tweede ronde selectiegesprekken: Maandag 20 april

Een assessment kan deel uit maken van de selectieprocedure.

Locatie

Volendam

Opdrachtgever

Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Volendam (SKOV)

Contactpersoon

F. Polter
T: +31 88 5522 999
M: +31 6 5178 2380

Vacatures

Vacatures