Hoofddorp
Meer details

Adviseur HR - SOPOH

Openstaande vacature

Organisatieprofiel

De werkzaamheden worden uitgevoerd op het stafbureau van Stichting SOPOH. Stichting SOPOH telt twintig openbare basisscholen, waarvan één voor speciaal basisonderwijs.
Het stafbureau van Stichting SOPOH valt onder eindverantwoordelijkheid van het College van Bestuur van de stichting. Op het stafbureau zijn diverse medewerkers werkzaam.
Deze medewerkers op het stafbureau komen, vanuit eigen vakgebied, gezamenlijk tot integraal beleid.

Voor Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer in Hoofddorp zijn wij op zoek naar een enthousiaste en ambitieuze:

ADVISEUR HR
(0.6 - 0.8 fte, salarisindicatie schaal 11, max. € 4.861 bruto p/mnd. bij 1.0 fte)

Functie omschrijving Adviseur HR - SOPOH

Wat doet de adviseur HR?
De adviseur HR is op personeelsgebied de accountmanager voor de scholen. Hij of zij adviseert en begeleidt directeuren bij de uitvoering van wet- en regelgeving op HR-gebied, vastgesteld (HR-)beleid op de scholen, strategisch HR-beleid en talentontwikkeling binnen de totale organisatie en op de scholen.
Daarnaast is de adviseur een vraagbaak voor personeelsleden op arbeidsvoorwaardelijk gebied.
Uiteraard behoort implementatie en evaluatie mede tot de verantwoordelijkheid van de adviseur.
Soms voert de adviseur ook reflectie- en/of sparringsgesprekken, zoekt uitwegen bij conflicten tussen personeelsleden en leidinggevenden of bemiddelt daarin.
Hij of zij verzorgt rapportages en evaluaties op het gebied van personeelscijfers, ziekteverzuim, mogelijke knelpunten en te organiseren oplossingen.
Verder is de adviseur HR verantwoordelijk voor de (administratieve) check op de uitvoering van wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden op de scholen.
De adviseur signaleert trends en knelpunten en informeert het hoofd HR en/of directeuren hierover.

Hoe ziet dat eruit in taken?
De adviseur HR:
• vertaalt organisatiebeleid naar beleid op het gebied van HR;
• signaleert trends en knelpunten op het gebied van HR en informeert het hoofd HR en/of directeuren hierover;
• begeleidt de implementatie van het HR-beleid op de scholen;
• evalueert de uitvoering van het beleid op basis van verzamelde informatie, klankbordgegevens vanuit de organisatie en wet- en regelgeving;
• adviseert het hoofd HR over trajecten op basis van wet- en regelgeving, maar ook op het gebied van het te ontwikkelen, vast te stellen, vastgestelde of afgesproken (HR)-beleid;
• adviseert het management over de ontwikkeling en het aansturen van hun medewerkers;
• het sturen op de ontwikkeling van die medewerkers op basis van hulpvragen van leidinggevenden of personeelsleden zelf;
• adviseert en ondersteunt bij aanname en ontslag;
• ondersteunt bij werving & selectie, bij personeelsvoorzieningsvraagstukken en adviseert o.a. over op te stellen profielen;
• adviseert over personeelsinstrumenten, zoals functioneringsgesprekken, beoordelingen, opleidingen;
• administreert personeelsinformatie en verzorgt rapportages op het gebied van personeelscijfers, maar ook gegevens op het gebied van ziekteverzuim, mogelijke knelpunten en te organiseren oplossingen.

In het dagelijks werk van de adviseur komen regelmatig de volgende rollen langs:
• begeleider
• bemiddelaar
• vertrouwenspersoon
• vraagbaak
• intermediair
• regelaar
• coach
• ontwikkelaar
• vernieuwer
• relatiebeheerder

Functie eisen Adviseur HR - SOPOH

Kennis en vaardigheden
• HBO niveau
• Brede kennis op het gebied van personeelsbeleid en van relevante wet- en regelgeving op dat terrein.
• Bij voorkeur onderwijservaring.
• Brede kennis van en inzicht in rechtspositionele regelingen, het arbeidsrecht voor onderwijspersoneel en daaraan verbonden procedures en systemen.
• Inzicht in personeelsinstrumenten.
• Inzicht in de organisatie en werkwijze van onderwijsorganisaties.
• Vaardigheid in het adviseren over personele en rechtspositionele aangelegenheden.
• Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden.
• Vaardigheid in conflicthantering.
• Inzicht in strategisch HR-beleid.

Competenties
• faciliterend
• kennis van wet- en regelgeving
• planmatig handelend
• anticiperend
• talentherkennend
• adviesvaardig
• communicatief
• boeiend & bindend

Eigenschappen
• integriteit
• sensitiviteit
• organisatie-bewustzijn
• analytisch denkend
• motiverend
• vernieuwend
• inspirerend
• zichtbaarheid

Arbeidsvoorwaarden

Het gaat om een tijdelijke benoeming voor een jaar met uitzicht op een vast contract (0,6 - 0,8 fte, salarisschaal 11 CAO PO, max. € 4.861 bruto p/mnd. bij 1.0 fte).
Het bestuur van SOPOH biedt haar werknemers een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden conform de CAO-PO.

Aanvullende informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rikkert de Nooij, partner van De Roo, telefoon 06 4126 8686 of kantoor 088 5522 999.

Uw motivatiebrief met curriculum vitae ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk en uiterlijk 20 april via de solliciteer knop op deze pagina. Hier kunt u de gevraagde documenten uploaden.

Voor meer informatie over de organisatie verwijzen wij naar de website: https://www.sopoh.nl/.

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Locatie

Hoofddorp

Opdrachtgever

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer (SOPOH)

Contactpersoon

Rikkert de Nooij
T: +31 88 5522 999
M: +31 6 4126 8686

Vacatures

Vacatures