Onze volgende opleiding IMVM start 7 april 2021. Schrijf u nu vast in!
Vacature Locatieleider bij OPDC De Delta in Leiden

Onze diensten

Een (plotseling) vertrek of uitvallen van een leidinggevende, een uitdagend project of programma, reorganisatie, fusie of conflict, er kunnen verschillende redenen zijn waarom een onderwijsorganisatie een tijdelijke of vaste nieuwe manager nodig heeft.

De juiste match

Door onze jarenlange ervaring beschikken wij over een gedegen bestand aan ervaren (interim) managers uit het onderwijs. Om te garanderen dat mensen altijd optimaal worden ingezet, doen wij altijd een complete intake en inventarisatie van de vraag. Bij acute problemen zorgen onze tijdelijke managers voor een snelle en efficiënte oplossing. Er treedt snel een nieuwe leidinggevende of projectmanager binnen uw school of onderwijsinstelling aan waardoor de rust zal terugkeren en de kwaliteit verder kan worden versterkt. En de partners van De Roo nemen bij de uitvoering van tijdelijke opdrachten de verantwoording voor het monitoren van de uitvoering (schaduwmanagement).

Breed in onderwijs

De Roo vervult opdrachten in vrijwel het gehele onderwijs. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Primair Onderwijs (PO): locatiedirecteur, bovenschoolse functies, lid of voorzitter van college van bestuur
  • Voortgezet onderwijs (VO): team- of afdelingsleider, locatiedirecteur, (con)rector, lid of voorzitter college van bestuur
  • Samenwerkingsverband voor passend onderwijs: directeur / bestuurder, procesmanager fusie
  • MBO: teamleider, afdelingshoofd, directeur, manager onderwijskwaliteit, lid of voorzitter college van bestuur
  • HBO: teamleider, directeur, lid of voorzitter college van bestuur
  • Universiteit, KNAW en onderzoeksinstituten: afdelingshoofd, directeur, bestuurder
  • Voorbereiding inspectieonderzoek alle onderwijssectoren
  • Leiding en begeleiding van accreditatietrajecten in HBO en MBO

Voorts vervullen wij binnen alle vormen van onderwijs projectfuncties en opdrachten in de bedrijfsvoering zoals teamleider of hoofd P&O, – inkoop, – facilitair, – vastgoed en – financiën.

Mobiliteitspool

Interim managers zorgen vooral voor een oplossing bij een crisis of grotere veranderopdracht. Is daar geen sprake van? Met onze Mobiliteitspool van onderwijsmanagers kunnen wij op veel vervangings- en managementvragen een passend antwoord geven, terwijl de kosten zeer beperkt kunnen blijven. De managers in onze mobiliteitspool bieden versterking in situaties als de afwezigheid van een leidinggevende bij een vacature en als u de tijd wilt creëren voor een zorgvuldige wervingsprocedure daar waar behoefte is aan tijdelijke versterking.

Herplaatsing

Als -om welke reden dan ook- een manager of directeur plaats moet maken, dan is dat in de meeste gevallen geen proces waar de betrokken partijen veel energie uit halen. De Roo heeft een methode ontwikkeld waarbij aan de vertrekkende partij een reeks van positieve ervaringen wordt aangeboden. Bovendien betekent dit voor de werkgever een snelle reductie van de loonkosten, geen advocaten en op een “koninklijke” wijze afscheid nemen van een al dan niet gewaardeerde werknemer.

Naast advies kunnen wij u of uw organisatie ook verder helpen door de verschillende opleidingen en methodes die wij bieden:

Accreditatie- en Inspectieproof
De voorbereiding op accreditatie- en inspectiebezoeken kost onderwijsinstellingen in de regel veel tijd, geld en stress. De Roo introduceert een nieuwe integrale benadering voor de ontwikkeling van een duurzame professionele kwaliteitscultuur. Kenmerkend zijn: de holistische aanpak, waardengerichtheid, de 21e eeuwse vaardigheden en de interactie van de harde en zachte kant. De essentie is de ontwikkeling van een kwaliteitscultuur, waarbij de opleiding altijd Accreditatie- en Inspectieproof is.

Onderwijsmanagement voor niet onderwijsmanagers
De onderwijscontext kent een eigen dynamiek en cultuur. Voor managers die niet uit het onderwijs komen vraagt het vaak een jaar voordat zij enigszins zijn ingewerkt in de specifieke materie van het onderwijs. Op verzoek heeft De Roo daarom een cursus voor deze doelgroep ontwikkeld. De cursus bestaat uit 4 thema’s, ieder van twee dagdelen. De inhoud is geschikt voor mensen die werkzaam zijn in het VO, MBO en HBO.

Interim- en verandermanagement
Door toegenomen vraag in de onderwijsmarkt is er steeds meer behoefte aan ervaren en ook specifiek opgeleide interim leidinggevenden.
Om in die behoefte te voorzien verzorgen de partners van De Roo sinds januari 2016 een opleiding voor beginnende interim managers.

Lees meer

Onze mensen

Onze acht partners en drie backoffice medewerkers staan voor u klaar!
Koos van den IJssel

Managing Partner

Elise Imhof

Communicatie & administratie

Rikkert de Nooij

Partner

Freek Polter

Partner

Arno Janssen

Partner

Désireé Simons

Partner

Maarten Ebbing

Partner

Teus de Vries

Partner

Steven Mijnsbergen

Partner

Wilma Jaspers

Management assistente

Janine Wijfje

Financiële/projectadministratie