Webinar: 'Strategie, wat heb je er eigenlijk aan?’

Steven Mijnsbergen 11-2-2021 15:16
Categorieën: Advies

Zo om de vier jaar stellen de meeste onderwijsinstellingen op bestuurlijk niveau hun strategisch plan, strategische koers, strategisch beleidsplan, koersplan, strategisch beleidskader of iets dergelijks vast. Meestal na een langdurig en intensief traject, waar vele interne en externe stakeholders hun bijdrage aan leveren. 
Het resultaat is niet zelden een 40 á 50 pagina’s tellende nota, waarin het meestal gaat over het beste uit leerlingen of studenten halen, maatwerk bieden, bijdragen aan de toekomst van de samenleving, intensivering van de samenwerking met maatschappelijke partners en dergelijke. En met een min of meer uniforme opbouw, bestaande uit onderdelen als missie, visie, kernwaarden en doelstellingen. 
Wat heb je eigenlijk aan al die tamelijk uniforme nota’s? Wat heb je eraan als je als onderwijsmanager of -bestuurder werkelijk lastige beslissingen moet nemen waarbij er veel op het spel staat? Biedt de ‘strategie’ dan houvast? En is er een beter alternatief? 

Op 3 maart organiseert De Roo webinar, waarin Jeroen van den Berg* van StrategiePlus op dit onderwerp zal ingaan. Ook zal hij een alternatieve methode van strategieontwikkeling schetsen: de Gezonde Strategie Aanpak ©. Realisme, eenvoud, focus en snelheid zijn de trefwoorden. GSA is bedoeld voor instellingen, maar ook voor resultaatverantwoordelijke eenheden, zoals bijvoorbeeld scholen, instituten, academies of faculteiten. 

Tijdens het webinar zullen de volgende thema’s aan bod komen:
•    Waarom de standaardaanpak in de meeste gevallen tot slechte strategie leidt en wat het verschil is met goede strategie.
•    Het belang van samenwerking en intermenselijke betrekkingen – een factor die vaak over het hoofd wordt gezien, maar die cruciaal is bij het ontwikkelen en uitvoeren van strategie.
•    Een sterk business model als motor van strategie, ook in onderwijsorganisaties.
•    De noodzaak om te leren van de toekomst.
•    Aandacht voor uitvoering. 
Het webinar vindt plaats op woensdag 3 maart. Het begint om 20.00 uur en is uiterlijk om 21.30 uur afgelopen. Er zal gelegenheid zijn voor het stellen van vragen. 
Meld je aan voor het seminar door een mail te sturen naar Elise Imhof: eimhof@deroo.nl.

* Jeroen van den Berg is politicoloog en sinds 1995 werkzaam als interimmanager en management consultant. Hij heeft uitgebreide ervaring op het gebied van strategie en bedrijfsvoering in de (semi-)publieke sector, ook in het onderwijs (in PO, VO, MBO en HO). De laatste tijd ondersteunt hij ook bedrijven bij het ontwikkelen en uitvoeren van strategie, waaronder De Roo Management & Advies. 

Reageer

CAPTCHA ImageNieuwe codeSpeel de code af